Svečani ulazak talijanskog bataljuna "Pino Budicin" Prve istarske brigade "Vladimir Gortan" u oslobođenu Pulu, svibanj 1945., (fotoarhiva Povijesnog i pomorskog muzeja Istre)

Prva istarska brigada „Vladimir Gortan“

Prva istarska brigada »Vladimir Gortan«, brigada ustrojena Naredbom Operativnoga štaba za Istru od 10.IV.1944. i postrojena na Učki nakon Prve Oblasne konferencije Ujedinjenog saveza antifašističke omladine Hrvatske (USAOH) za Istru 1.IV.1944.

Činila su je 3 bataljuna, desetina za vezu i prateća četa, a imala je 683 borca. U sastav brigade ušao je i talijanski bataljun »Pino Budicin« kao njezin IV. bataljun »Pino Budicin«. Djelovala je na teritoriju cijele Istre. Svojim napadima na neprijateljske snage i komunikacije, uništenjem garnizona u Lupoglavu 4.IV., Pićnu i Gračišću 11.VI., Šumberu 13.VI. i Nedešćini (Sv. Nedelja) 13.VI. te djelovanjem na području Labinšćine u kolovozu 1944. proširila je oslobođeni teritorij. Njezine su akcije djelovale mobilizatorski na stvaranje novih istarskih partizanskih postrojba. Na temelju odluke o izvlačenju partizanskih postrojba iz Istre prešla je u noći 23./24.VIII.1944. prugu RijekaTrst i s osnivanjem 43. divizije Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije ušla u njezin sastav kao I. brigada.

Operativno je djelovala kao cjelina ili po bataljunima na području Gorskoga kotara, Istre, Slovenskoga primorja i Korduna, a u završnim operacijama za oslobođenje u neprijateljskoj pozadini na području Senj – Ogulin – Generalski Stol, te na pravcu Bosiljevo – Gomirje. Na početku travnja 1945. izbila je na prostor Delnice – Lokve. Prema Istri krenula je 25.IV. iz Čabarske police pravcem Ilirska Bistrica – Podgrad. U noći 29./30.IV. uništila je njemački garnizon u Mrakovščini te krenula prema Kozini, a 6.V. predao joj se i garnizon u Pazinu. Njezine su postrojbe 8.V.1945. svečano ušle u Pulu. Promidžbeni odjel brigade te Kulturno-prosvjetni odbori bataljuna, četa i vodova razvili su intenzivnu kulturno-prosvjetnu djelatnost: održavali su tečajeve opismenjavanja te izdavali džepne i zidne novine.

Brigada je odlikovana Ordenom narodnoga oslobođenja, a talijanski bataljun »Pino Budicin« Ordenom zasluga za narod I. reda.

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

Ivan Brozina - Slovan, Put Prve istarske brigade »Vladimir Gortan«, Pula 1959.; Danilo Ribarić, Borbeni put 43. istarske divizije, Zagreb 1969.

Slučajna natuknica

Città di Ferrara