Jedrenje

Jedrenje, plovidba jedrilicama korištenjem porivne snage vjetra. Sportsko jedrenje može biti rekreativno (krstarenje) i regatno. U Istri je jedrenje uzelo maha nakon II. svj. rata, odn. 1947. Prvu istar. regatu organizirao je 1949. Jedriličarski klub Galeb Rijeka.