Pikunić, Mijo

Pikunić, Mijo, antifašist (Štinjan kraj Pule, 24.XI.1914. – Pula, 28.VIII.1976.). Industrijsku školu za tokara-mehaničara završio je u Puli. Potkraj 1936. emigrirao je u Zagreb, gdje se 1937. povezao s radničkim pokretom, KPH i sindikatima. Djelovao u emigrantskom društvu Istra, okupljajući mlade antifašističkog opredjeljenja u borbi protiv tzv. očeva Istre, koje su optuživali da su sluge beogradskoga režima.