Prapovijest u Istri

Prapovijest, razdoblje ljudske prošlosti od čovjekove pojave do prvih pisanih vrela. Njezina se periodizacija temelji na vrsti materijala od kojega je čovjek tada izrađivao oruđe, oružje, nakit i dr. (kamen, bronca, željezo), a na temelju proučavanja tih predmeta materijalne kulture arheologija oblikuje opću sliku kronološkoga slijeda razvojnih faza (relativna i apsolutna kronologija). U Istri se p. javlja u razdoblju gornjega i srednjega villafranchiena, a najstariji je nalaz sjekač iz fosilne pećine Šandalja I (oko 800000.pr.Kr.). Artefakti iz početka gornjega paleolitika (aurignacien) pronađeni su na području Krasa i Kvarnera (veze s područjem sjev. Italije i Austrije), a to je i početak korištenja pećinom Šandalja II. Sličnih su značajki nalazi artefakata i ljudskih ostataka iz Romualdove i Vergottinove pećine. Ostatci iz kasnoga gravettiena i mezolitika (11000–7000.pr.Kr.), nađeni su u Šandalji II., u pećinama Učke (Klanjčeva, Oporovina, Podosojna, Pupićina) i u Savudriji (jedino nalazište na otvorenom). Neolitik u Istri počinje oko 6000. pr. Kr. s impresso keramikom iz druge faze starijega neolitika. Posude jednostavnih ovalnih oblika ukrašavane su utiscima rubom školjke i dr. predmetima.