Societa' politica istriana

Società politica istriana (SPI, Istarsko političko društvo), istarska tal. politička stranka, poznata i kao Partito liberalnazionale. Utemeljena je na inicijativu Francesca Costantinija 1884. u Pazinu, gdje je tal. elita upućivala na potrebu polit. organiziranja. 

Hrvatsko-slovenska stranka izvojevala je 1886. pobjedu u gradu Pazinu, no tal. je stranka i dalje imala primat u svim gradovima na istar. obali. Zahvaljujući biračkomu sustavu prema kojem je većem poreznom opterećenju odgovarao veći polit. utjecaj, SPI je monopolizirala moć i u Istarskom saboru. Iako se protivila uvođenju općega prava glasa, ono je uvedeno (za muškarce) za izbore za Carevinsko vijeće, te je 1907. Političko društvo za Hrvate i Slovence u Istri (Hrvatsko-slovenska stranka) postiglo veliku pobjedu. Formiranje stranke tal. socijalnih kršćana, koji su se za razliku od socijalista oslanjali samo na tal. izborno tijelo, znatno je oslabilo SPI. Političko društvo za Hrvate i Slovence u Istri i SPI postigli su 1908. dogovor o podjeli izbornih jedinica, čime su marginalizirali ostale stranke i osigurali većinu SPI u Istarskom saboru. Te dvije stranke nisu uspijevale surađivati te su blokirale rad u saboru sve do I. svj. rata. Stranku je raspustila austr. vlast 1915.

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

A. Ara, Ricerche sugli austro-italiani e l'ultima Austria, Roma 1974.

Slučajna natuknica

Jereb, Milan