Tamaro, Marco

Tamaro, Marco, novinar i povjesničar (Piran, 1842. - Poreč, 25.I.1905.). Niže škole završio je u Kopru, a 1867. diplomirao je pravo na Sveučilištu u Padovi. Nakon toga obnašao je dužnost tajnika pokrajinskog Istarskog sabora u Poreču. Jedan je od utemeljitelja tjednika L'Istria te njegov glavni urednik (1882.-1903.). Bio je tajnik udruge Società istriana di archeologia e storia patria od osnutka 1884. Njegovo najvažnije, dvosveščano djelo Città e castella dell'Istria (1892-93) posvećeno je Puli, Vodnjanu i Rovinju. Objavio je i članke o Giuseppeu Tartiniju i Gian Rinaldu Carliju.

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

C. Pagnini, Marco Tamaro, Pagine Istriane, 1950, 4; isti, Marco Tamaro e il giornalismo istriano, Trieste 1950; F. Semi, Istria e Dalmazia. Uomini e tempi, I, Udine 1991; M. Bertoša, Istra: Doba Venecije (XVI.-XVIII. stoljeće), Pula 1995.

Slučajna natuknica

Polaer Tagblatt