Gračišće, crkvica sv. Marije, (snimio Vladimir Bugarin), 2006.

Gračišće

Gračišće, naselje kraj Pazina (45°13′N; 14°01′E; 290 m nadmorske visine); 463 stanovnika (2011.); sjedište istoimene općine.

Nalazi se na vrhu brežuljka iznad ceste Pazin–Pićan, visoko ponad vododerina koje se slijevaju u rijeku Rašu. Stanovništvo se bavi gotovo isključivo poljodjelstvom (vinova loza, žitarice, voće) i stočarstvom (goveda, svinje), a manjim dijelom radi u tercijarnim djelatnostima (Pazin). U posljednje vrijeme razvija se ruralni i izletnički turizam (Pješačka staza sv. Šimuna).

Naselje gradinskoga karaktera vjerojatno je bilo napušteno u rimsko doba, a ponovno obnovljeno u kasnoj antici kao utvrda za zaštitu stanovništva u nemirnim vremenima. Prvi se put spominje 1199. kao Galegnana, kad je župan bio neki Držiha (Dražiha?, Dražić?, prema "zupanus Drasicha de Galegnana" u radu Pietra Kandlera Notizie storiche di Montona). Bilo je feudalni posjed akvilejskih patrijarha, zatim knezova Goričkih te je 1374. ušlo u sastav Pazinske knežije. Pripadalo je Pićanskoj biskupiji do njezina ukidanja 1788. U urbaru 1498. nosi ime Galiann, a u sljedećem (1578.) dobiva naziv »gradića« (Städtl). U to je doba bilo jedno od najvažnijih naselja Knežije, po broju stanovnika veće, a po gospodarskoj moći snažnije i od Pazina. Stradalo je u ratovima Mlečana protiv Knežije 1508.–10. i 1616.–17., ali njegovi stanovnici bunili su se i protiv feudalnih gospodara (1636.). U XIX. i XX. st. ostalo je izvan glavnih prometnih pravaca, pa je stagniralo do danas.

Srednjovjekovne zidine velikim su dijelom očuvane na zapadnoj, sjevernoj i istočnoj strani grada, uključujući zapadna gradska vrata i kružnu kulu na istočnom uglu (iz 1500.). Kroz prolaz gradskih vrata ulazi se u ložu iz 1549., pokraj koje su fontik i prostor straže (danas prostor općinskih službi). Na početku maloga trga palača je Salamon, dvokatna građevina s gotički profiliranim prozorima na prvom katu, a renesansnim zaobljenim prozorima na drugom (oko 1570.).

Na trgu je zavjetna crkvica sv. Marije, koju je za Petra Beračića 1425. sagradio graditelj Dento. Jednostavna je četverokutna tlorisa presvođena šiljasto-bačvastim svodom. U njoj su sačuvane zidne slike (oko 1430.: Poklonstvo kraljeva, sveci, skica Navještenja). Na pročelju je preslica, a ispred njega poslije je dodan trijem s drvenim kasetiranim stropom. Sjevernu stranu trga zatvaraju ostatci biskupskoga dvora (povremena rezidencija pićanskih biskupa) s tzv. biskupskom kapelom (sv. Antun Padovanski – sv. Fabijan i Sebastijan) iz 1381., obnovljena 1486. To je pravokutna jednobrodna kapela s poligonalnom apsidom, nadsvođena gotičkim rebrastim svodom. Gotička je i crkva sv. Eufemije, trobrodna bazilika s trima upisanim apsidama, građena 1383. te nekoliko puta obnavljana (1864., 1985.). U njoj se nalazilo poznato romaničko drveno raspelo iz XIII. st. Župna crkva sv. Vida, Modesta i Krescencije trobrodna je bazilika izgrađena 1769. na mjestu prijašnje. Ima barokno pročelje, više kamenih i drvenih oltara, rezbarene korske klupe i više liturgijskih predmeta iz XVIII. st.

U ulici Pod sv. Fumiju sačuvan je niz kuća iz XV. st., sa stambenim prostorom na katu kojemu se pristupa vanjskim stubištem te s konobom u prizemlju. U predjelu Potok sačuvane su obrtničke kuće iz XVI.–XVIII. st.

Općina Gračišće. U novijem razdoblju Gračišće je do 1993. upravno-administrativno bilo u sastavu općine Pazin, a od tada je sjedište istoimene općine (1.423 stanovnika, 2011.), koja obuhvaća naselja: Batlug (129 stanovnika, 2011.), Bazgalji (246), Gračišće (466), Jakačići (143), Mandalenčići (291), Milotski Brijeg (93) i Škopljak (55). Općina je administrativno podijeljena u četiri mjesna odbora: Batlug-Milotski Brijeg (Breg) kojemu uz ta dva naselja pripadaju i sela Breščić, Brešnica, Jarbulišće, Mrkoči, Salamunišće i Sv. Križ, Hrvatini i Jašići; Bazgalji sa selima Balarini, Bolčići, Brtačići, Češići, Čuleti, Funčići, Lopatari, Lovrinići, Luckići, Marcani, Sv. Marija Magdalena, Stihovići, Šujevići i Tudori; Gračišće-Škopljak sa selima Baldeti, Forlani, Gržići, Levini, Marcani, Mraki, Relji, Škvari, Šporari, Toncini, Češići, Gojtani, Sv. Juraj, Lovrenčići, Mali Škljonki, Martinićeva Stancija, Usoje, Valeti, Veli Škljonki, Vlahovići, Žlepčari, Čulji, Kostrčani, Breščić, Bažoni, Brežani, Lovrići, Matkovići, Poldrugovci, Runki, Škrbani i Žuhčići; Mandalenčići-Jakačići sa selima Bakši, Bregi, Brljafi, Buršići, Čubanići, Darišće, Deltini, Dermiti, Dončišće, Jadrohi, Jelčići, Katun Gračaški, Križarovica, Putinji, Raji, Baštini, Brozani, Bertetići, Kalandrići, Kaligari, Lančišće, Mrleti, Pažanići, Pužari i Šimunčići.

Grb Općine Gračišće je poluokrugli štit sa srebrnim (bijelim) poljem i zelenim tlom na kojem je crvena crkvica s tornjem. Zastava je crvena sa žuto obrubljenim grbom u sredini.

Dan Općine je 15. lipanj, koji se slavi u čast Sv. Vida, zaštitnika Gračišća i župe Gračišće.

http://www.gracisce.hr/

http://www.tzpazin.hr/

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

Statut Općine Gračišće, Službene novine Grada Pazina i općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sveti Petar u Šumi, broj 21, 11. 6. 2018., Pazin.

Slučajna natuknica

Žejane