Mihovilović, Ive

Mihovilović, Ive (pseud. Spectator), novinar, publicist i pjesnik (Premantura, 21. IX. 1905 – Zagreb, 15. IX. 1988). Rođen je u težačkoj obitelji. Radio je kao nadničar, trgovac drvom. Sa šesnaest godina u Premanturi je izdavao humoristički list Trubilo, a s devetnaest u Trstu uređivao jedini hrvatski tjednik pod Italijom, Istarsku riječ. Učiteljsku školu polazio je u Šibeniku, gdje je radio kao trgovački pisar. U tršćanskoj Istarskoj riječi započeo je surađivati 1924., a 1928. pred fašistima je pobjegao u Split, potom u Zagreb, gdje je surađivao u polit. rubrici gosp. lista Jugoslavenski Lloyd i Novostima kao vanjskopolit. i gl. urednik te uređivao tjednik Istra (1931-36). Postao je glavnim urednikom Novosti (1936). 

Tijekom II. svj. rata kao antifašist bio je progonjen i zatvaran. Nakon rata bavio se filmom, film. kritikom, predavao na Visokoj novinarskoj školi i radio u Jadranskom institutu. S Franom Barbierijem, Slavkom Goldsteinom, Krešom Golikom i Ratkom Zvrkom 1952. pokrenuo je Vjesnik u srijedu. U njemu se potpisivao kao Spectator. Bio je komentator u zagrebačkim, beogradskim i splitskim novinama i listovima, najčešće u Vjesniku, Vjesniku u srijedu, Slobodnoj Dalmaciji, Nedjeljnoj Dalmaciji, Večernjem listu (kolumnist 1961–87) i dr. Bio je "kabinetski novinar" koji je tekstove slagao u uredu, pred pisaćom mašinom, a sklapao ih je spajanjem podataka iz drugih novina i strane štampe. Njegove trajne novinarsko-publicističke teme bile su: vanj. politika, međunar. zbivanja i Katolička crkva. U knjigama i brošurama obrađivao je pov. i aktualne teme jadranske problematike: Trst – etnografski i ekonomski prikaz (1946), Trst – problem dana (1951) i Talijanska ekspanzionistička politika (1954), ali i svjetske pov. i aktualne događaje: Kako će svršiti abesinski rat (1935), Vatikan i fašizam (1950), Bura nad Perzijom (suautor, 1951), Slučaj Chessman (1960), Afera Profumo (1963), Vatikan od Pija XII. do Pavla VI. (1963), Drama u Dallasu (suautor, 1963), Barry Goldwater (1964), Posljednja avantura Benita Mussolinija (1965), Winston Churchill (1965), Mafija jučer i danas (1967), Tko je ubio Kennedyja (1967), Hitac u Memphisu (1968), Ustaški kralj (1975) i dr. Od 1925. do 1930. u periodici je objavio pedesetak zapaženih pjesama, ugl. socijalne tematike i pejsažne motivike. Sa Z. Črnjom uredio je antologiju čakavske poezije Korablja začinjavca (1969). Dobio je novinarsku nagradu za životno djelo "Moša Pijade" i tri ordena za zasluge (od kneza Pavla, Josipa Broza Tita i talijanskog predsjednika Giuseppea Saragata).

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

D. Tadijanović, O pjesmama Ive Mihovilovića, Istra, 1976, 3–4; M. Strčić, Istarska pjesmarica, Hrvatsko pjesništvo Istre XIX. i XX. stoljeća, I–II, Pula 1989.

Slučajna natuknica

Stuparich, Giani