L'Istria, logo glave lista od prvog broja do kraja 1849.

Istria, L’, tršćanski tjednik

Istria, L’, tjednik koji je od 3.I.1846. do 25.XII.1852. u Trstu objavljivao i uređivao Pietro Kandler.

Nastao je na tradiciji tršćanske historiografije i kulture, koju je obilježio niz publikacija: Archeografo Triestino (1829.–37.), La Favilla (1836.–46.) te Kandlerovi Atti Istriani (1843. i 1846.). Izlazio je u jeku događaja oko 1848., na tragu »romantičarskoga talijanstva« i dio je talijanskoga preporoda.

Prethodio mu je istoimeni list koji se, kao dodatak dnevniku L'Osservatore Triestino pojavio 22.XI.1845. s podnaslovom Appendice dell’Osservatore Triestino, destinata alle notizie sull’Istria.

L'Istria je izlazio jednom tjedno, subotom, na četiri stranice (osam kod dvobroja). Prvo je godište bilo osobito plodno, umjesto 52 broja tiskano ih je 89, jer su zbog obilja prikupljenih i prispjelih materijala u 37 tjedana bili objavljeni dvobroji. U drugoj godini (1847.) objavljen je ukupno (s dvobrojima) 81 broj, 1848. - 73, 1849. - 68, a 1850., 1851. i 1852. po 52 broja. Na početku je bilo četrdesetak suradnika, ali se poslije njihov broj smanjio, djelomice i zbog kritika onih koji su smatrali da se časopis mora baviti i područjima koja nisu pripadala Istri u užem smislu i onih koji su redakciji predbacivali preveliku učenost.

Iako su Kandlera najviše zanimale starine, poglavito rimske, objavljivao je i druge arheološke članke, sudske postupke, članke iz zemljopisa, gospodarstva, trgovine i statistike, te crkvenog, upravnog i društvenog života. Časopis je pisao o temama i događajima koji su zanimali širu javnost, a koje je Kandler popratio svojim istraživanjem i pojašnjenjima. Iz velikog broja objavljenih priloga (702 članka na 2067 stranica) ocrtava se opća istarska fizionomija prepuna prigoda za zanimljiva kritička razmišljanja o povijesti. Istodobno se L'Istria opširno bavila i tršćanskim i istarskim političkim životom, a ujedno je bila i Kandlerov osobni politički list.

U nekim su brojevima objavljeni natpisi i crteži u svezi s rimskim epigrafskim ili numizmatičkim spomenicima. Mnogo su rjeđe zemljopisne karte. Od 1851. u časopis su umetani odvojeni listovi s prvim tekstovima transkripcije mnogobrojnih isprava, koji su potom činili zbirku Codice Diplomatico Istriano. Objašnjenja i komentari tiskani su u samome časopisu.

Postoji nekoliko kazala časopisa, koji su pomoćno sredstvo za njegovo pretraživanje. U posljednjem broju drugoga godišta nalazi se kazalo članaka iz godišta 1846. i 1847. Kandler je u posljednjem broju časopisa objavio Indice degli argomenti precipui discorsi nelle sette annate dell’Istria, koji je podijeljen po strukama: crkva (povijest, spomenici, sveci i dr.), zavičajne teme (zemljopis, stanovništvo, jezici i sl.) te književnost i humanistika (usmena književnost, povijest, rodoslovlja, numizmatika, sfragistika, epigrafika i sl.). Kazalo je zatim ponovno tiskano u časopisu Archeografo Triestino (1891.). Kazalo samo Kandlerovih tekstova objelodanio je Giovanni Quarantotto (Quarantotti) 1921.

Časopis je u Trstu 1983. pretiskan u cijelosti: L’Istria 1846–1852.

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

Sergio Cella, "Giornalismo e stampa periodica in Istria". AMSI, 1956., 4; Luciano Giuricin, "La stampa periodica in Istria (dalle origini ai giorni nostri)", Pazinski memorijal, 1970, 2; Miroslav Bertoša, „Povjesničar Pietro Kandler i njegov list »L’Istria«. (Uz jednu tršćansku nakladničku inicijativu)“, Radovi Instituta za hrvatsku povijest, 17, 1984., 87-100; Elio Apih, "Catalogo analitico della stampa periodica istriana (1807–1870)", con la collaborazione di Carla Colli, Cataloghi di fonti per la storia dell’Istria e di Fiume, Rovigno 1983.; Marcello Bogneri, La stampa periodica italiana in Istria (1807–1947), Trieste 1986.