Klen, Danilo

Klen, Danilo, povjesničar (Trst, 9.IX.1910 – Rijeka, 12/13.IV.1990). Nakon I. svj. rata s obitelji je iz Trsta prebjegao u Kraljevinu SHS. U Zagrebu je 1929. završio II. državnu gimnaziju, a zatim na Pravnom fakultetu diplomirao 1934. te doktorirao. Radio je u zagrebačkoj financ. direkciji, kao pravnik financ. struke predavao na višoj financ. školi te do kraja II. svj. rata bio riznički tajnik.

Tijekom rata surađivao je s NOP-om, a 1945. povjeren mu je nadzor nad arhivom i inventarom Ministarstva financija NR Hrvatske. God. 1948. postao je načelnikom Odjela proporcija, a od 1949. radio je u Sekretarijatu Vlade NRH – Oblast Rijeka. Potom je bio predavač na Pravnome fakultetu u Zagrebu, a 1952. vratio se u Rijeku u Jadranski institut JAZU. Izvanrednim prof. Ekonomskoga fakulteta u Rijeci postao je 1963., a 1966. direktorom Historijskog arhiva u Rijeci i gl. urednikom arhivskoga glasila Vjesnik Historijskog arhiva i njegovih posebnih izdanja. Za stalnoga vanj. suradnika Inistituta za historiju i ekonomiju JAZU u Zadru izabran je 1972., a za člana suradnika JAZU 1977. Autor je više od 150 raznovrsnih radova iz arhivistike te iz pov., polit., pravne, gosp., etn. i kult. problematike zap. Hrvatske, od sr. vijeka do XX.st.: Glagoljaš iz Orleca – borac protiv talijanizacije Cresa (1953), Neki dokumenti o svećenstvu u Istri između dva rata (1955), Privredno stanje Rijeke u doba Ilirije prema suvremenim izvještajima Trgovinske komore (1959), Fragmeti Rašporskog urbara iz prve polovine XV. stoljeća (1960), Mletačka eksploatacija istarskih šuma i obvezan prevoz drveta do luke kao specifičan državni porez od 15. do kraja 18. st. (1963), Fratrija. Feud opatije sv. Mihovila nad Limom u Istri i njegova sela (XI–XVIII st.) (1969), Šćavunska vesla. Galije i galijoti na istočnoj obali Jadrana (1986), Povijest Rijeke (1988). Dobitnik je Nagrade Grada Rijeke, za životno djelo i dr. priznanja.

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

P. Strčić, Dr. Danilo Klen, Jadranski zbornik, 1991, 14; Život i djelo dr. Danila Klena (1910–1990), Posebna izdanja Historijskog arhiva Rijeka, 1993, 11.