Barbalić, Radojica Fran

Barbalić, Radojica Fran, pisac i pomorski povjesničar (Pula, 21.IV.1914 – Rijeka, 29.XI.1994). U Zagrebu je završio gimnaziju i studij prava te 1959. doktorirao temom Brodarstvo Istre u doba propadanja jedrenjaka i stvaranja parobrodarstva. Radio je u Ministarstvu narodnoga gospodarstva NDH (1941–45), Inspektoratu pomorstva Vojne uprave JA u Rijeci (1945–47), u lučkim kapetanijama u Rijeci (1947–66), Zadru (1966–68), Puli (1968–72) te u Jadranskom institutu JAZU i Povijesno-pomorskome muzeju Hrvatskoga primorja u Rijeci do umirovljenja 1979.

U mladosti je objavio nekoliko pjesama u časopisima Mladost, Omladina, Naše more i Podmladak Jadranske straže, a pisao je i prikaze o književnosti mora i pomorstva u Glasu Istre, Pomorstvu, Riječkome listu, Novome listu i dr. Bavio se poviješću istar. i kvarnerskoga pomorstva i brodarstva te problemima nautičkoga turizma sjev. Jadrana, a objavio je velik broj rasprava i članaka u mnogim časopisima: Jadranska straža, Krčki kalendar, Istarski zbornik, Pomorstvo, Riječka revija, Jadranski zbornik, Mornarički glasnik, Anali Jadranskog instituta JAZU, Naše more, Pomorski zbornik, Problemi sjevernog Jadrana, Vjesnik historijskog arhiva u Rijeci, Krčki zbornik, Senjski zbornik i dr. Najznačajniji su mu radovi s istar. tematikom: Pomorstvo Istre (Pomorski zbornik, 1962), Brodarstvo Istre u doba propadanja jedrenjaka i stvaranja parobrodarstva (1971), Neki arhivski podaci o uspostavi pomorskog svjetionika na Poreru (Jadranski zbornik, 1962) i dr.

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply