Milić, Ivo

Milić, Ivo, pravnik (Supetar na Braču, 1881 - Zagreb, 31.X.1957). Doktorat pravnih znanosti postigao je u Grazu 1908. Na poziv M. Laginje došao je u Istru, bio sudac u Puli i Buzetu, a uključio se i u polit. život. God. 1914. izabran je za zastupnika u Pokrajinskom saboru u Poreču. 

Potom je radio u Vojvodini (1919-41), gdje je na novoosnovanom Pravnom fakultetu u Subotici predavao više predmeta, a 1945-51. predavao je Građansko pravo i Građanski sudski postupak na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Poslije umirovljenja predavao je tal. jezik za studente prava, s posebnim obzirom na potrebe pravne službe u krajevima s tal. manjinom. Objavljivao je znan. i stručne radove o građanskom pravu u mnogim časopisima na njem. i hrv. jeziku. Pod pseudonimom Zvane Kastavac objavljivao je 1930-ih čakavske kozerije i uspomene u časopisu Istra.

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

V. Brajković, Prof. dr. Ivo Milić, nekrolog, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 1958, 1.

Slučajna natuknica

Tedeschi, Paolo