komun

Kȍmun (tal. comune: zajednički posjed), jedan od starijih naziva za općinsku zajednicu, odnosno zajednicu ljudi koje povezuje stanovanje u istome naselju i iz toga proizlazeći interesi.

U srednjem su se vijeku obiteljski povezane župe razvile u naseobinske zajednice s vlastitim zemljištem (slobodne seoske zajednice). U feudalizmu su takve zajednice redovito bile podređene teritorijalnim zemljišnim gospoštijama. Svoju djelatnost komuni su iskazivali uređivanjem zajedničke ispaše, putova, bunara i dr.

U austrijskom dijelu Istre komun je bila zajednica neslobodnoga stanovništva koju vode izabrani župan, podžupan i suci (obično dvanaestorica). Oni su istodobno bili i tijela gospoštije i tijela lokalne samouprave. Obavljali su gospodarske, upravne i sudske funkcije te prije svega, u ograničenim okvirima feudalnih odnosa, rješavali pitanja iz života i rada članova, ponajprije gospodarska i ona vezana za odnos prema feudalcu.

Valja razlikovati komun od komune: komuna je u srednjem vijeku bila oblik samoupravne gradske općine, model političke organizacije kao zajednice slobodnih građana s vlastitom upravom koju vodi patricijat. Posjedovala je svoj agrarni teritorij (kotar, distrikt), a gradska uprava je djelovala na osnovi statuta. Tijela gradske samouprave obično su veliko vijeće, malo vijeće i suci (obično četvorica).

Mletačka vlast od XIII. st. u istarskim gradovima postavlja svoga stalnoga zastupnika s određenim ovlastima, djelomično odvojenima od gradske uprave.

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

Vjekoslav Bratulić, "Funkcije župana u općinskim zajednicama na području Pazinske grofovije", Jadranski zbornik, 1969., 7; Sergij Vilfan, Pravna zgodovina Slovencev, Ljubljana 1996.

Slučajna natuknica

Filip Macić