Amoroso, Andrea

Amoroso, Andrea, odvjetnik i arheolog (Rovinj, 14.IX.1829 – Poreč, 19.II.1910). Školovao se u Rovinju, Trstu i Udinama, a studij prava završio je u Grazu. Bio odvjetnik u Bujama. Sudjelovao je u polit. borbi istar. Talijana za priključenje Italiji. Bio je zastupnikom u Istarskome saboru i članom Poglavarstva.

Dao je znatan prinos osnutku ustanova Istituto Agrario Provinciale i Istituto di Credito Fondiario. Pod utjecajem P. Kandlera i opće klime među tal. intelektualcima Istre zanimao se za prapov., ant. i ranokršć. arheologiju te potaknuo osnutak udruge Società Istriana di Archeologia e Storia Patria i porečkoga arheol. muzeja (Museo Archeologico Provinciale). Bio je predsj. društva i ravnateljem muzeja od njihova osnutka 1884. Istražio je više od 500 grobova željeznodobne nekropole kraj Picuga i sedamdesetak grobova u Bermu, istraživao je rim. hramove na forumu u Poreču, rim. vilu na Sorni kraj Poreča te Eufrazijevu baziliku i druge ranokršć. lokalitete kraj Poreča. Sve radove objavio je u časopisu Atti e Memorie della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria.

 

Slike


Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

C. De Franceschi, Andrea Amoroso, Pagine istriane, 1950, 4.