Kalčić, Šime

Kalčić, Šime, turistički djelatnik, gospodarstvenik, političar (Srbinjak na Tinjanštini, 21.VII.1930. - Poreč, 3.VI.2009.). Osnovnu školu pohađao je u Tinjanu i Pazinu, gdje je i maturirao. Studirao je na Višoj ugostiteljskoj školi u Opatiji, a školovanje nastavio uz rad te je 1977. diplomirao Fakultetu za vanjsku trgovinu u Zagrebu. 

Radni vijek otpočeo je u pazinskom Kamenu, a na poziv Antona Ninija Štifanića 1963. dolazi u porečku turističku tvrtku Plava laguna, za komercijalnog direktora. Kasnije je bio direktor prodaje i marketinga, potom i direktor te radne organizacije. Kao član rukovodećeg tima neposredno je i aktivno sudjelovao, od polovice 1960-ih do polovice 1980-ih, u izuzetnom rastu i razvoju Plave lagune, kao i porečkog turizma i gospodarstva u cjelini. Od početka se zalagao za diverzifikaciju emitivnih turističkih tržišta, otvorivši ono Velike Britanije, te za prilagodbu ponude potražnji gostiju, kako u smještaju tako i izvanpasionu, ali kroz, primjerice, u socijalističko vrijeme "bogohulno" objavljivanje cijena u stranim valutama. Godine 1986., nakon udruživanja Plave lagune, porečke Riviere i vrsarske Anite, tj. bezmalo cijelog društvenog gospodarstva tadašnje Poreštine, postaje i prvi direktor SOUR-a Poreč koju je dužnost obavljao do 1991. U mirovinu je otišao na kraju 2001. s 52 godine radnog staža, ali je nastavio raditi u suvlasničkoj revizorskoj tvrtki kao ovlašteni državni revizor, za što je ispit položio u 65-oj godini života. U političkom životu bio je aktivni član Saveza komunista, potom Stranke demokratskih promjena odnosno Socijaldemokratske partije (SDP), u kojoj je obavljao niz dužnosti te do same smrti sudjelovao u kreiranju programa i prijedloga mjera na lokalnoj i široj razini. Između ostalog, bio je predsjednik Skupštine općine Poreč (gradonačelnik) 1983.- 84., a kao član SKH-SDP-a izabran je 1990. u Vijeće udruženog rada prvog višestranačkog Sabora u samostalnoj Hrvatskoj te je bio saborski zastupnik do 1992. Bio je i član porečkog Rotary kluba. Pisao je stručne članke i preglede iz oblasti turizma, npr. Društveno-ekonomski razvoj Poreča i Poreštine poslije oslobođenja (1945-1985), Zbornik Poreštine 2, 1987. Dobitnik je brojnih stručnih i društvenih priznanja i nagrada, među ostalim i Ordena zasluga za narod sa srebrnom zvijezdom SFRJ (1974.).

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Slučajna natuknica

Gioseffi, Mauro