Boljunska župna crkva posvećena je sv. Jurju, (fotografija vlasništvo Glasa Istre, snimio Anđelo Dagostin), 2022.

župe u Istri

Župa je najmanja administrativna jedinica Katoličke crkve.

U Istri, u cijelosti ili dijelom, danas djeluju 182 župe u 4 biskupije – Koparskoj, Porečkoj i pulskoj, Riječkoj i Tršćanskoj.

Na području Koparske biskupije istarske su župe, ukupno njih 23, obuhvaćene u 4 dekanata – Dekanskom (9 župa), Ilirskobistričkom (2), Koparskom (10) i Kraškom (2).

U Dekanskom dekanatu su župe: Ankaran (sv. Nikole biskupa [u nastavku sv. Nikole]), Dekani (Uznesenja Blažene Djevice Marije [u nastavku Uznesenja BDM]), Korte (sv. Antuna opata pustinjaka [u nastavku sv. Antuna]), Krkavče (sv. Mihovila arkanđela [u nastavku sv. Mihovila]), Marezige (Sv. Križa), Predloka (sv. Ivana Krstitelja), Škofije (Presvetog Srca Isusovog [u nastavku Srca Isusova]), Šmarje kod Kopra (Bezgrešnog začeća BDM) i Sočerga (sv. Justa i sv. Eufemije).

U Ilirskobistričkom dekanatu na području Istre su, u cijelosti ili dijelom, župe: Hrušica (sv. Krševana) i Podgrad (sv. Ćirila i Metoda slavenskih apostola).

U Koparskom dekanatu su župe: Bertoki (Uznesenja BDM), Izola (sv. Maura), Kopar (Uznesenja BDM), Kopar – Sveti Marko (sv. Marka evanđelista [u nastavku sv. Marka]), Lucija (sv. Lucije djevice i mučenice [u nastavku sv. Lucije]), Piran (sv. Jurja mučenika [u nastavku sv. Jurja]), Portorož (BDM od sv. Krunice [Gospe od Ružarija]), Sečovlje (sv. Martina biskupa [u nastavku sv. Martina]), Strunjan (Prikazanja BDM) i Sveti Anton (sv. Antuna).

U Kraškom dekanatu na području Istre su, u cijelosti ili dijelom, župe: Divača (sv. Antuna) i Hrpelje-Kozina (sv. Antuna).

Župe Porečke i pulske biskupije, njih ukupno 135, sve u Istri, obuhvaćene su u devet dekanata: Buzetski (15) Labinski (16), Pazinski (21), Pićanski (11), Porečki (17), Pulski (16), Rovinjsko-kanfanarski (6), Umaško-oprtaljski (23) i Vodnjanski (10). Valja napomenuti da je rovinjska župa Svete Obitelji još u osnivanju (o tome postoji odluka ranijeg biskupa Ivana Milovana iz 2010.), pa je broj aktivnih župa na području ove biskupije 134. Inače, u njoj su sve župe s područja Istarske županije osim Dana i Vodica koje su u Riječkoj nadbiskupiji.

U Buzetskom dekanatu su župe: Boljun (sv. Jurja), Brest (Presvetog Trojstva), Buzet (Uznesenja BDM), Črnica (sv. Roka prezbitera [u nastavku sv. Roka]), Dolenja Vas (sv. Martina), Draguć (Sv. Križa), Grimalda (sv. Jurja), Hum (sv. Jeronima prezbitera i crkvenog naučitelja [u nastavku sv. Jeronima], Lanišće (sv. Kancija, Kancijana i Kancijanile mučenika), Račice (Presvetog Trojstva), Roč (sv. Bartula/Bartola/Bartolomeja apostola [u nastavku sv. Bartula]), Slum (sv. Mateja apostola [u nastavku sv. Mateja]), Sovinjak (sv. Jurja), Vranja (sv. Petra i Pavla apostola [u nastavku sv. Petra i Pavla) i Vrh (Uznesenja BDM).

U Labinskom dekanatu su župe: Brdo (sv. Jurja), Čepić (Presvetog Trojstva), Kožljak (sv. Hadrijana mučenika), Kršan (sv. Antuna), Labin Donji (Gospe Fatimske), Labin Gornji (Rođenja BDM), Labin Marcilinica (Srca Isusova), Plomin (sv. Jurja), Rabac (sv. Andrije apostola [u nastavku sv. Andrije]), Raša (sv. Barbare djevice i mučenice), Skitača (sv. Lucije), Šušnjevica (sv. Ivana Krstitelja), Sveta Nedelja Labinska (Presvetog Trojstva), Sveti Lovreč Labinski (sv. Lovre mučenika [u nastavku sv. Lovre]), Sveti Martin (sv. Martina) i Šumber (sv. Ivana i Pavla mučenika u [nastavku sv. Ivana i Pavla]).

U Pazinskom dekanatu su župe: Beram (sv. Martina), Borut (sv. Mihovila), Grdoselo (Gospe od Zdravlja), Kaldir (sv. Ivana Krstitelja), Karojba (Svih Svetih), Kašćerga (sv. Marka), Kringa (sv. Petra i Pavla), Lindar (sv. Mohora i Fortunata mučenika), Motovun (sv. Stjepana prvomučenika [u nastavku sv. Stjepana]), Motovunski Novaki (sv. Marine djevice), Muntrilj (sv. Roka), Pazin (sv. Nikole), Rakotule (sv. Roka), Stari Pazin (sv. Jurja), Sveta Lucija Pazinska [Ježenj–Heki] (sv. Lucije), Sveti Ivan i Pavao [Zabrežani] (sv. Ivana i Pavla), Sveti Matej – Cere (sv. Mateja), Sveti Petar u Šumi (sv. Petra i Pavla), Tinjan (sv. Šimnua i Jude apostola), Trviž (BDM od sv. Krunice), Zamask (sv. Mihovila) i Žminj (sv. Mihovila).

U Pićanskom dekanatu su župe: Borut (sv. Mihovila), Cerovlje (Uznesenja BDM), Gologorica (sv. Petra i Pavla), Gračišće (sv. Vida i drugova mučenika), Krbune (sv. Ivana Krstitelja), Paz (Uznesenja BDM), Pazinski Novaki (sv. Mihovila), Pićan (Navještenja BDM), Sveti Ivanac nad Rašom (Bezgrešnog začeća BDM), Tupljak (sv. Bartula) i Zarečje (Rođenja BDM).

U Porečkom dekanatu su župe: Bačva (sv. Jakova apostola [u nastavku sv. Jakova]), Baderna (Rođenja BDM), Funtana (sv. Bernarda prezbitera), Fuškulin (sv. Roka), Gradina (sv. Andrije), Kaštelir (sv. Kuzme i Damjana mučenika), Labinci (sv. Ivana Krstitelja), Nova Vas [Porečka] (sv. Roka), Poreč (Uznesenja BDM), Sveti Ivan od Šterne (sv. Ivana Krstitelja), Sveti Lovreč Pazenatički (sv. Martina), Sveti Vital – Brig (sv. Vitala mučenika), Tar (sv. Martina), Višnjan (sv. Kvirika i Julite mučenika), Vižinada (sv. Jeronima), Vrsar (sv. Martina) i Žbandaj (sv. Ivana i Pavla),

U Pulskom dekanatu su župe: Ližnjan (sv. Martina), Loborika (sv. Flora biskupa), Medulin (sv. Agneze djevice i mučenice), Muntić (sv. Jeronima), Pomer (Pohođenja BDM), Premantura (sv. Lovre), Pula – Gospa od Mora (BDM), Pula – Katedrala (Uznesenja BDM), Pula – Krist Spasitelj (Krista Spasitelja), Pula – Sveti Antun (sv. Antuna Padovanskog), Pula – Sveti Ivan Krstitelj (sv. Ivana Krstitelja), Pula – Sveti Josip (sv. Josipa), Pula – Sveti Pavao (sv. Pavla apostola), Šišan (nadžupa sv. Feliksa i Fortunata mučenika), Štinjan (sv. Margarete djevice i mučenice) i Valtura (sv. Ivana apostola [u nastavku sv. Ivana]).

U Rovinjsko-kanfanarskom dekanatu su župe: Bale (Pohođenja BDM), Kanfanar (sv. Silvestra pape), Rovinj (sv. Jurja i sv. Eufemije djevice i mučenice), Rovinjsko Selo (sv. Antuna) i Svetvinčenat (sv. Vinka mučenika) te Rovinj – Sveta obitelj (Sv. Obitelji) koja je još u osnivanju.

U Umaško-oprtaljskom dekanatu su župe: Brda (sv. Jakova), Brtonigla (sv. Zenona biskupa), Buje (sv. Servula mučenika), Dajla (sv. Ivana Krstitelja), Grožnjan (sv. Vida, Modesta i Krescencije mučenika), Kaštel (sv. Sabe opata), Kostanjica (sv. Petra i Pavla), Krasica (sv. Stjepana), Kršete (sv. Petra i Pavla), Lovrečica (sv. Lovre), Materada (BDM od Snijega [Gospe Snježne]), Momjan (sv. Martina), Nova Vas [nad Mirnom; Brtoniška/Novigradska] (sv. Mihovila), Novigrad (sv. Pelagija mučenika), Oprtalj (sv. Jurja), Petrovija (sv. Stjepana), Savudrija (sv. Ivana), Sveta Marija na Krasu (BDM od Milosti), Šterna (sv. Mihovila), Triban (sv. Jurja), Umag (sv. Peregrina mučenika), Završje (Rođenja BDM) i Zrenj (sv. Jurja).

U Vodnjanskom dekanatu su župe: Barban (sv. Nikole), Fažana (nadžupa sv. Kuzme i Damjana mučenika), Filipana (sv. Filipa i Jakova apostola), Galižana (nadžupa sv. Roka), Hreljići (Gospe od Zdravlja), Juršići (sv. Franje Asiškog), Krnica – Mutvoran (sv. Marije Magdalene pokornice u [nastavku sv. Marije Magdalene]), Marčana (sv. Petra i Pavla), Rakalj (Rođenja BDM) i Vodnjan (sv. Blaža biskupa i mučenika).

Na području Riječke nadbiskupije istarske su župe, ukupno njih 15, obuhvaćene u 2 dekanata – Kastavskom (3 župe) i Opatijskom (13).

U Kastavskom dekanatu na području Istre, u cijelosti ili dijelom, su župe: Kastav (sv. Jelene Križarice), Klana (sv. Jeronima) i Sveti Matej – Viškovo (sv. Mateja).

U Opatijskom dekanatu su župe: Brseč (sv. Jurja), Ičići (sv. Josipa), Lovran (sv. Jurja), Matulji (Krista Kralja), Mošćenice (sv. Andrije), Opatija (sv. Jakova), Rukavac (sv. Luke evanđelista), Šapjane (sv. Antuna), Vele Mune (sv. Marije Magdalene), Veli Brgud (Bezgrešnog začeća BDM), Veprinac (sv. Marka), Vodice (sv. Martina) i Volosko (sv. Ane).

Na području Tršćanske biskupije istarske su župe, ukupno njih 10, obuhvaćene u 2 dekanata – Openskom [Opčinskom] (6 župa) i Miljskom (4).

U Openskom dekanatu na području Istre su župe: Boljunec (sv. Ivana Krstitelja), Boršt (sv. Antuna), Dolina (sv. Ulrika biskupa), Mačkolje (sv. Bartula), Pesek (sv. Tome apostola) i Ricmanje (sv. Josipa).

U Miljskom dekanatu su župe: Milje (sv. Ivana i Pavla), Staro Milje (Uznesenja BDM), Zindis – Milje (sv. Mateja) i Žavlje (sv. Benedikta opata).

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

Jakov Jelinčić, „Abecedni popis župa i naselja Porečke i Pulske Biskupije“, Vjesnik Istarskog arhiva, 11-13, 2008. 269-356; Spisak župa – Porečka i Pulska biskupija, na https://www.biskupija-porecko-pulska.hr/statistike.html, pristupljeno 21. 9. 2022.; Seznam župnij, na https://skofija-koper.si/zupnije/, pristupljeno 22. 9. 2022.; Preureditev župnij v Škofiji Koper, objavljeno 3. 8. 2017. na https://skofija-koper.si/preureditev-zupnij-v-skofiji-koper/, pristupljeno 23. 9. 2022.; Župnije, na https://www.druzina.si/zupnije, pristupljeno 23. 9. 2022.; Adresar župa, na https://www.ri-nadbiskupija.hr/2021/adresar-zupa/, pristupljeno 24. 9. 2022.; Territorio – Decanati, na https://www.diocesi.trieste.it/decanati/, pristupljeno 23. 9. 2022.; Župa Sveti Matej – Viškovo, na http://www.zupa-viskovo.org/pastoralni-plan/, pristupljeno 28. 9. 2022.

Slučajna natuknica

kamaldolci