Centro di Ricerche Storiche di Rovigno

Centro di Ricerche Storiche di Rovigno (Centar za povijesna istraživanja u Rovinju), ustanova tal. nacionalne zajednice koju je 1968. u Rovinju osnovala i koje je vlasnik Talijanska unija (bivša Talijanska unija za Istru i Rijeku). U društv. znanostima i historiografiji bavi se istraživanjem pov. prisutnosti tal. nacionalne zajednice u Istri, Rijeci, Julijskoj Veneciji i Dalmaciji, potiče nepristrano proučavanje povijesti i društva toga prostora.

Uz ostalo nastoji biti uporištem u zaštiti nac. identiteta tamošnjega tal. stanovništva. Rad mu je organiziran u pet odsjeka: opća povijest regije, etnografija, romanska dijalektologija, povijest radničkoga pokreta i NOP-a, a 1985. osnovan je i odsjek za društv. istraživanja. 1996. sjedište je informatizirano te ima svoju internetsku stranicu (→ .crsrv.org). Znanstvena knjižnica Centra posjeduje više od 93000 sv. (950 naslova periodike, 430 naslova novina i više od 60000 inventarnih brojeva knjiga) i potpuno je informatizirana. Temeljnom je tematikom njezina knjižnoga fonda regionalna povijest Istre, Rijeke i područja bivše mlet. Dalmacije (područja pov. prisutnosti tal. nacionalne zajed-nice) te s njom povezana građa (arheologija, lingvistika, dijalektologija, heraldika, kult. i umj. baština, sociologija i dr.). Od 1995. ima status depozitarne knjižnice Vijeća Europe, s posebnom sekcijom o ljudskim pravima i pravima manjina te o zaštiti okoliša. Njome se služe mnogobrojni istraživači, ugl. iz Italije, Hrvatske i Slovenije, te studenti eur. i amer. sveučilišta pri izradbi diplomskih radova i dok-torata (postoji i poseban fond u kojem se čuvaju primjerci tih radova). U knjižnici se čuva i posebna zbirka zemlj., topografskih i vojnih karata te slika i veduta od XVI. st. do danas. Od 1973. uvedena je djelatnost prikupljanja arhivskoga gradiva koje se odnosi na tal. nacionalnu zajednicu u razdoblju od 1943., i to tiskovina, fotografija, filmova, isprava, videokaseta i glazb. kaseta, malih zemlj. karata i dr. Obrađeno je više od 50000 arhivskih jedinica, tj. oko 300000 isprava (izvornih i fotokopija). Djelatnost Centra potpomaže Italija preko Narodnoga sveučilišta u Trstu (Università Popolare di Trieste), a u financiranju sudjeluju i Hrvatska i Slovenija. Do 2003. ustanova je objavila 215 sv. (oko 70000 tiskanih str.) na tal. jeziku, sa sažetcima na hrv. i slovenskom. Objavljuje nizove sa specifičnim temama Atti (32 sv.), Collana degli Atti (25 sv.), Quaderni (14 sv.), Monografie (7 sv.), Documenti (9 sv.), Fonti (3 sv.), Acta Historica Nova (3 sv.), Ricerche Sociali (11 sv.), Etnia (8 sv.), bilten La Ricerca (37 sv.) te posebna i zajednička izdanja (66 sv.). U Centru je (2003) stalno zaposleno 16 osoba (istraživači i pomoćno osoblje), a vanjskih je suradnika 70-ak (iz Italije, Hrvatske, Slovenije). Promičući otvorena znan. sučeljavanja, Centar približava zainteresirane tal., hrv., slov. i dr. znanstvenike i istraživače – gotovo trećini znanstvenika kojih se radovi objavljuju (u prijevodu) u njegovim tiskovinama tal. jezik nije materinski. Istraživanja su poglavito usredotočena na razvoj tal. materijalne i duhovne kulture regije: proučavanje građ. društva, religioznosti, gospodarstva, polit. zbivanja, jezika, nar. običaja pojedinih zajednica, toponomastike i dr. Nastoji se uobličiti pouzdana slika materijalne i duhovne kulture ovdašnjega stanovništva, u kojoj se prepleću kult. predaja i suvremena društv. stvarnost. Kao najviša kult. ustanova tal. zajednice u Istri, Centar je posrednik koji omogućuje sučeljavanje i dijalog te zajednice i s hrv. i s tal. kulturom. Kulturnim sučeljavanjem potvrđuje se prije svega vlastiti identitet, ali i prihvaća tuđi, odbacuju se predrasude i stvaraju tjesnije veze s maticom zemljom.

http://www.crsrv.org/

Slike


Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply