Coronino, Coroninus (Coronini, Pompeo)

Coronino, Coroninus (Coronini, Pompeo), pićanski i tršćanski biskup (Ljubljana, 1582. – Trst, 14.III.1646.). Studirao je u Bologni i ondje postigao doktorat iz obaju prava, filozofije i teologije. Svećeničku je karijeru započeo u Prebacini i Gradiscutti u Akvilejskoj biskupiji. Potom je obnašao službu apostolskoga vizitatora Salzburške nadbiskupije, savjetnika salzburškoga nadbiskupa i cara Ferdinanda II., zatim Careva zastupnika i savjetnika u pokrajinskoj vladi u Gorici. Bio je uvršten u popis plemića Kranjske s nazivom »de Godenberg« te imenovan ljubljanskim dekanom. Car ga je 1625. izabrao, a papa imenovao za pićanskoga biskupa. Uživajući nadarbinu ljubljanskoga dekana, malu je i siromašnu Biskupiju vodio do 1631., a nakon premještaja Tršćansku od 1631. do 1646. God. 1627. pohodio je sve župe. U slobodno se vrijeme bavio pjesništvom i pisanjem na lat. jeziku. Tiskao je djelo Assertiones politicae de Republica, bez naznake datuma. Osobno je predao 1628. u Rimu izvještaj o stanju u Pićanskoj biskupiji, opisavši teške materijalne i vjerske posljedice uzrokovane višegodišnjim ratovanjem Austrijske Carevine i Mletačke Republike: broj odraslih stanovnika smanjio se na tri tisuće, osjećalo se pomanjkanje klera, sve su župe bile na austr. području, osim Grimalde, koja je bila u sastavu mlet. Istre, lat. su se jezikom i rim. obredom služili svi župnici, izuzevši trojicu i biskupova kapelana, koji su napustili latinski i ponovno uveli starohrvatski jezik u liturgiju, sav je narod govorio hrvatski, a samo su pojedinci su govorili talijanski, u Biskupiji je bilo mnogo bratovština, ali bez pisanih pravila te su se pojavljivale zloporabe u njihovu poslovanju. Pokopan je u tršćanskoj katedrali.

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

P. Kandler, Pel Fausto ingresso di monsignor vescovo d’ Bartolomeo Legat nella sua diocesi di Trieste, Trieste 1847; P. Gauchat, Hierarchia catholica medii et recentioris aevi, IV, Padova 1967; C. De Franceschi, Storia documentata della Contea di Pisino, Venezia 1963; L. i M. M. Tacchella, Il Cardinale Agostino Valier e la Riforma tridentina nella diocesi di Trieste, Udine 1974; I. Grah, Izvještaji pićanskih biskupa Svetoj stolici (1589–1780), Croatica Christiana periodica, 1980, 6.

Slučajna natuknica

Grašić, Josip