Šuran, Jože

Šuran, Jože, antifašist (Šurani kraj Tinjana, 5.IV.1890 – Tinjan, 29.IV.1944). Bio je narodnjak, sljedbenik ideja hrv. preporoditelja, a zbog toga su ga od 1930-ih progonili fašisti.

Prve vijesti o NOP-u saznao je 1942. a od kontakta s Mariom Špilerom, sekretarom MK KPH Rijeke, koji je u travnju došao u Istru. Potpuno se posvetio ustrojavanju NOP-a na Tinjanštini i Poreštini. Potkraj siječnja 1943. organizirao je sastanak istaknutih suradnika NOP-a Poreštine kraj Rapavela. U svibnju 1943. postao članom KPH te bio sekretarom partijske organizacije u Smolnici i predsjednik seoskoga NOO-a. Surađivao je s J. Rakovcem i Mirkom Jurcanom na mobilizaciji Istrana za NOVJ, upućujući ih preko Učke prema Gorskom kotaru i dalje. Najveću skupinu od 69 dragovoljaca s područja Poreštine, Tinjanštine i Rovinjštine Š. je 29.VII.1943. preko Rušnjaka vodio do prve partizanske baze na Motovunštini. Nakon kapitulacije Italije organizirao je ustanak i vodio razoružavanje tal. posada u Višnjanu i Tinjanu. Bio je predsjednik kotarskoga NOO-a Tinjana. Nijemci su ga uhvatili kraj Muntrilja 27.IV.1944. i potom objesili. Narodnim herojem proglašen je 1951.

 

LIT.: S. Magdić, Narodni heroji Istre, Hrvatskog primorja i Gorskog kotara, Zagreb 1981.

H. Buršić