Apsirtidi

Apsirtidi (Apsyrtides), antički naziv za cresko-lošinjsku otočnu skupinu u Kvarneru. Nazvani po liburnskom imenu mjesta Apsoros, Absaros (Osor), imenu otoka Absirta i liburnske zajednice Absirtejaca.

Spominju ih stariji grčki pisci (Aristotel, Pseudo-Skilak, Apolonije Rođanin) u vezi s Apsirtom, Medejinim bratom, kojega su, prema jednoj inačici legende o Argonautima, Medeja i Jazon na tim otocima ubili i raskomadali. U rimsko su doba na otocima postojala dva municipija: Absarus (Osor) i Crexi/ Crepsa (Cres).

LIT.: M. Križman, Antička svjedočanstva o Istri, Pula 1997.
R. Matijašić, Istarska enciklopedija
Posljednja promjena: 1. 2. 2005., IE