Apsirtidi

Apsirtidi (Apsyrtides), antički naziv za cresko-lošinjsku otočnu skupinu u Kvarneru. Nazvani po liburnskom imenu mjesta Apsoros, Absaros (Osor), imenu otoka Absirta i liburnske zajednice Absirtejaca.