Tršćanska i koparska biskupija

Tršćanska i koparska biskupija (lat. Dioecesis Tergestina et Iustinopolitana), povijesna kat. biskupija sa sjedištem u Trstu. Utemeljena je bulama pape Leona XII. Locum beati Petri (1828) i Pia VIII.