Vranja

Vranja, naselje 5km jugoistočno od Lupoglava, ispod Učke, u blizini izlaza iz Tunela Učka (45°19′N; 14°9′E; 250m nadm. vis.); 86st. (2001), općina Lupoglav.

Smještena je na zaštićenom položaju podno državne ceste D500, koja iz unutrašnjosti središnje Istre prelazi u nastavku preko Učke županijskom cestom Pazin–Kastav–Rijeka. Gospodarska joj je osnova stočarstvo i poljodjelstvo. Prvo naselje bila je utvrda na uskoj izbočenoj stijeni koja je s tri strane okružena provalijama bujičnih potoka što se slijevaju u Vranjsku dragu. Nastala je oko X–XI. st., a možda i prije. Spominje se 1102. kao castrum Vrane, a do XV. st. utvrda je bila nekoliko puta obnavljana i učvršćivana radi obrane od Osmanlija. Od XVI. st. pripadala je Pazinskoj knežiji, a odigrala je važnu ulogu u Uskočkom ratu. Sjeverno od utvrde izgrađena je u XV.st. župna crkva sv. Petra i Pavla, u kojoj su ostatci zidnih slika, freske kasnogotičkog istarskog majstora nastale oko 1470., te glagoljski grafiti. Crkva je produljena 1697., a u XIX. st. dograđene su bočne kapele. U II. svj. ratu srušena je, a temeljito je obnovljena 1997. Današnje naselje V. nalazi se zapadnije, bliže cesti (»istarska Jozefina«, dovršena 1785) koja je nadomjestila dotadašnju stazu iz središnje Istre preko Učke.

LIT.: J. Šiklić, Župna crkva Sv. Petra i Pavla u Vranji, u: Zbornik Općine Lupoglav, 3, Lupoglav 2001.

R. Matijašić