Marušić, Branko

Marušić, Branko, arheolog (Planina kraj Rakeka, Slovenija, 8.X.1926. – Golnik kraj Ljubljane, 4.I.1991.). Rođen je u službeničkoj obitelji koja je poslije I. svjetskog rata napustila Istru. U Ljubljani je 1950. diplomirao arheologiju i povijest umjetnosti, a od 1948. radio je u Arheološkome muzeju Istre (AMI) u Puli, najprije kao pripravnik, od 1951. kao kustos. Višim kustosom postao je 1960., muzejskim savjetnikom 1978. God. 1967.–79. bio je ravnateljem muzeja, a potom do umirovljenja 1988. voditeljem Srednjovjekovnog odjela.