Červar, Šime

Červar, Šime, svećenik (Poreč, 17.X.1874 – Dutovlje kraj Sežane, 17.I.1931). Školovao se potporom biskupa J. Dobrile, svojeg ujaka, u hrv. gimnaziji u Rijeci. Kao župnik je do 1901. služio u Grožnjanu, a potom je premješten u Zrenj do 1914. Sudjelovao je u nar. preporodnom pokretu, bio je izabran za zastupnika u Istarskom saboru.