Prva istarska brigada "Vladimir Gortan"

Prva istarska brigada »Vladimir Gortan«, brigada ustrojena Naredbom Operativnoga štaba za Istru od 10.IV.1944. i postrojena na Učki nakon Prve Oblasne konferencije USAOH-a za Istru 1.IV.1944. Činila su je 3 bataljuna, desetina za vezu i prateća četa, a imala je 683 borca. U sastav brigade ušao je i tal. bataljun »Pino Budicin« kao njezin IV.bataljun »Pino Budicin«.