Bartolić, Ante

Bartolić, Ante, liječnik (Karojba, 19.IV.1937 - Karojba, 9.VI.2004). Nakon gimnazijskoga školovanja u Pazinu, završio je u Rijeci Medicinski fakultet i specijalizaciju iz opće i soc. medicine te organizacije zdr. zaštite.

Radio je u Domu zdravlja u Pazinu, kojemu je bio dugogodišnjim ravnateljem, a u zvanju docenta surađivao je u nastavi na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Zaslužan je za organiziranje zdr. lužbe, zdravstveno prosvjećivanje, obrazovanje zdr. kadrova, pokretanje mnogobrojnih lokalnih i regionalnih programa u području zdravstva. Priređivao je znan. i stručne skupove i kolokvije, autor je ili koautor udžbenika i drugih publikacija te mnogobrojnih znan. i stručnih radova, urednik raznovrsnih izdanja iz područja zdravstva i zavičajne povijesti i kulture (Karojba, Rakotule, Valigaštar). Autor je knjige Zdravstvo na području Pazinštine (Pazin 2003). Bio je aktivan u Čakavskom saboru (predsj. Katedre u Pazinu), ali i u mnogim drugim javnim, strukovnim, intelektualnim i kult. inicijativama.

Slike


Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Slučajna natuknica

Mihaljević, Fran