Glavni oltar u motovunskoj župnoj crkvi s kipovima sv. Stjepana i Lovre, rad Francesca Bonazze (1735.), (preuzeto s https://www.ppmi.hr/hr/patrimonio/katalog-predmeta/item/1069/, snimio Ivo Puniš), 2017.

Bonazza

Bonazza, obitelj kipara u 17. i 18. st., većinom aktivna u Padovi i Veneciji, čije radove nalazimo i u Istri.

Giovanni (Venecija, 1654. – Padova, 30.I.1736.). Otac kipara Tommasa, Antonija i Giovannija. U zbirci samostana sv. Franje u Rovinju izložen je njegov mramorni kip sv. Jeronima, vjerojatno s kraja XVII. st. Ovaj neveliki kip poleglog sveca isposnika, naslonjenog na lava jedan je od najboljih baroknih kipova u Istri. Damir Tulić mu pripisuje i kip Bogorodice (treće desetljeće XVIII. st.) koji se nalazi na glavnom oltaru župne crkve sv. Mihovila u Novoj Vasi Novigradskoj/Brtoniškoj.

Francesco (Venecija, 1695. – Venecija, 1770.). Godine 1735. izradio jednu od najskladnijih oltarnih kompozicija u Istri: glavni oltar u župnoj crkvi sv. Stjepana u Motovunu. Sastoji se od oltara s tabernakulom, kipova sv. Lovre i Stjepana te slike Posljednje večere na začeljnom zidu. Oltar je dao izraditi onodobni podestat Giacomo Contarini što je zabilježeno na natpisu sa stražnje strane oltara (GESTA IACOBE TVA ARA HAC CONTARENE REFUGENT / PRETORIS TANTI QUIS NEGET ESSE MEMOR/A A. D. MDCCXXXV). Kipar se potpisao na stražnjoj strani velikih gradela koje drži sv. Lovro (FR.s BONAZZA f.). Francesco je autor i velikog tabernakula u sredini oltara s malenim glavama kerubina i kipićem uskrslog Krista. Tijekom restauracije slike Posljednje večere, koja je bila dosta preslikana, otkriven je potpis slikara BONAZZA F.

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

Višnja Bralić, u: Višnja Bralić – Nina Kudiš Burić, Slikarska baština Istre, Zagreb 2006., 229-231; Damir Tulić, "Le opere di Bonazza sulla costa orientale dell'Adriatico", u: Antonio Bonazza e la scultura veneta nel Settecento, Carlo Cavalli, Andrea Nante ur., Padova 2105., 43-73; Isti, u: Ivan Matejčić, Predrag Marković, Damir Tulić, Umjetnička baština istarske crkve 2. Kiparstvo od 14. do 18. stoljeća, Pula 2017., 252-253, 274-275, 292-297.