Deanović, Mirko

Deanović, Mirko, romanist, povjesničar književnosti, leksikograf (Dubrovnik, 13.V.1890 - Zagreb, 16.VI.1984). Studij romanistike i slavistike završio 1916. u Beču. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu predavao je od 1927. talijanski jezik i književnost te utemeljio Talijanski seminar. God. 1941-42. bio je zatvoren u Staroj Gradiški zbog masonstva. 

Priredio je s P. Skokom i F. Ramovšem Cadastre National de l'Istrie, kojim se dokumentira etničko, jezično i pov. stanje u Istri za potrebe određivanja zap. granica Jugoslavije nakon II. svjetskog rata. S P. Guberinom i J. Torbarinom pokrenuo je 1956. časopis Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, a s G. Folenom 1959. Bollettino dell'Atlante del Mediterraneo, u okviru projekta o izradbi jezičnog atlasa Sredozemlja, koji je pokrenuo i pri realizaciji kojega je surađivao s mnogim eur. lingvistima (osobito s C. Battistijem i G. Devotom); s J. Jernejom izradio je talijansko-hrv. rječnik te akcentuiran hrvatsko-tal. rječnik na temelju kojega je s J. Dayreom i R. Maixnerom izradio hrvatsko-franc. rječnik. Surađivao je u Rječniku hrvatskoga ili srpskoga jezika JAZU, u Etimologijskom rječniku P. Skoka. Objavljivao je književnopov. i jez. studije u inoz. i domaćim časopisima (Revue de littèrature comparée, Monde slave, Archivium Romanicum, Revue de linguistique romane, Zeitschrift für romanische Philologie, Orbis i dr.), surađivao u Hrvatskoj enciklopediji (1941-45) i Enciklopediji Jugoslavije (1955-71).Istraživao je istroromanske govore i prvi dao njihov strukturalistički prikaz u nizu studija: Remarques sur le système phonologique de l'istro-roman (1952), Ricerche sull'istro-romanzo (1953), Istroromanske studije (Rad JAZU, 1955., 303), Dal lessico istrioto (1965) i dr., te u knjizi Avviamento allo studio del dialetto di Rovigno d'Istria (Zagreb 1954); u rukopisu je ostala građa za etimologijski istriotski rječnik, koju je priredio s P. Tekavčićem. Bio je redoviti član JAZU (od 1960) i dr. akademija (firentinske, rimske, venecijanske). Za znan. rad dobio je više inozemnih i domaćih nagrada.

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

R. Filipović (urednik), Mirko Deanović 1890-1984 (s bibliografijom 1911-84, uredio P. Galić), Spomenica preminulim akademicima, JAZU, 1986, 32.

Slučajna natuknica

De Filippi, Ludovico