Štoković, Alojz

Štoković, Alojz, povjesničar (Pula, 22.VII.1950.). Osnovnu školu završio je u Fažani, klasičnu gimnaziju u Pazinu, višu školu na Pedagoškoj akademiji u Puli, a Filozofski fakultet u Zagrebu gdje je diplomirao grupu povijest-latinski te magistrirao 1987. temom Društveni odnosi u Istri od XV. do XVIII. stoljeća na primjeru bratovština. Doktorirao je 2009. na Filozofskom fakultetu u Osijeku disertacijom Crnogorsko nasljeđe u Istri (Peroj - nove spoznaje oko doseljavanja i udomljavanja Crnogoraca 1657-1816), koja je 2012. objavljena kao knjiga. 

Od početka 1980. do umirovljenja 1.IX.2015. zaposlen je u pulskoj područnoj jedinici Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU-a Rijeka kao asistent istraživač, potom kao znanstveni asistent (1987.) stručni suradnik/docent te viši stručni asistent. Od 1996. upisan je u registar istraživača kao znanstveni suradnik na području povijesti i filologije. Na početku znanstvene karijere objavljivao je pod imenom Vjekoslav Štoković. Bavi se istraživanjem i proučavanjem gospodarske, društvene i crkvene povijesti na istarskom poluotoku u razdoblju od 16. do 19. stoljeća. Surađivao je na više projekata Ministarstva znanosti, a kao vanjski suradnik na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli predavao je više kolegija na studiju povijesti. Član je uredništva godišnjaka Istarskog povijesnog društva Histria te Vjesnika istarskog arhiva. Objavio je desetak poglavlja u knjigama, među kojima i Naseljavanje nepoznatih obitelji u Fažanu 1582.-1587., Fažanski libar (2011.), Borba za kaptolsku imovinu u istarskoj biskupiji Pićan nakon seljačkih pobuna tijekom XVI., XVII.i XVIII. stoljeća, Između dviju Domovina (Osijek 2011.), Crnogorska dijaspora u Istri u XVII. i XVIII. stoljeću (Crnogorski jezik i njegova norma u kontekstu romanskog prostora), Stoljetni hrvatski i crnogorski književni i jezični identiteti (Osijek-Cetinje 2008.), Bratovštine Žminja (XVI.-XVIII. st.), Libar žminjski (Žminj 2008.) te više od 150 znanstvenih i stručnih radova i stotinjak znanstveno-popularnih priloga, uglavnom u edicijama HAZU-a (Doseljavanje Grka na Puljštinu 1571.Crnogorci katolici u Vodnjanu i Balama u XVII. stoljećuPovijest kapucinskog reda u Vodnjanu itd.), raznim časopisima i zbornicima (Buzetski zbornikPorečki zbornik, zbornici Cerovlja i Motovuna, Vjesnik istarskog arhiva, zbornik Hrvatska gimnazija u Pazinu 1899. -1999., monografija Bujština i dr.). Sudjelovao je na više od stotinu znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu. Organizirao je i desetak likovnih izložbi i uredio njihove kataloge. U posljednjem desetljeću bavi se poviješću Crne Gore, naročito izučavanjem njezine prošlosti i doseljenjem Perojaca u Istru. Predsjednik je ogranka Matice hrvatske u Fažani (od 2002.) i Hrvatsko-crnogorskog društva prijateljstva "Croatica-Montenegrina" (od 2012.). Suosnivač je Istarskog povijesnog društva.


Slike


Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

M. Nikčević, J. Kolarić, S. Bertoša, Ocjena teme doktorskog rada mr. sc. Alojza Štokovića, Osijek 2009.; Hrvatska znanstvena bibliografija, Pregled po znanstveniku: Alojz Štoković, https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici.

Slučajna natuknica

Craglietto, Attilio