Ladavac, Aleksa

Ladavac, Aleksa, gospodarstvenik, političar, kulturni pregalac (Beram, 19.VI.1939. - 16.V.2018.). U rodnome je mjestu završio osnovnu školu, gimnaziju u Pazinu, a Ekonomski fakultet u Zagrebu, gdje je diplomirao 1962. Iste se godine zaposlio u tadašnjoj Komunalnoj banci u Pazinu, zatim u tvornici tekstila Pazinci, a od 1971. direktor je poduzeća Učka u Pazinu, kome je tada najvažnija zadaća bila izgraditi tunel kroz Učku

Tih je godina obnašao i važne dužnosti u Savezu komunista Hrvatske, od lokalne do državne razine, a 1973.-77. bio je zastupnik u Društveno-političkom vijeću Sabora Socijalističke Republike Hrvatske (SRH). Netom prije dovršetka tunela kroz Učku, 1980. godine, odlazi u Zagreb na dužnost sekretara (tajnika) Republičke samoupravne interesne zajednice (RSIZ) za ceste, od 1986. do 1990. član je Izvršnog vijeća Sabora SRH, tadašnje hrvatske vlade. Nakon hrvatskog osamostaljenja radi u Uredu za koncesije Vlade RH i drugim vladinim službama, a 1996.-2011. pomoćnik je generalnog direktora tvrtke BINA-Istra. Osnivač je Hrvatske udruge koncesionara na autocestama čiji je kasnije bio i počasni predsjednik, a 2004.-07. bio je član ekspertne grupe za promet Europske unije. Osim što je radni vijek posvetio gospodarstvu, posebno u području prometa i infrastrukture, velik doprinos dao je i na području kulture. Bio je vrlo aktivan član Čakavskog sabora još od njegova osnivanja, njegov predsjednik 1998.-2006., a potom počasni predsjednik. Svojom je aktivnošću bitno doprinio razvitku ove najznačajnije i najuglednije kulturne institucije na hrvatskom čakavskom području. Objavio je tridesetak znanstvenih i stručnih radova iz područja ekonomije i kulture, suautor je monografije Učka - cestovni tunel(Pula 1981.), sudjelovao je u pokretanju biblioteke Istra kroz stoljeća, edicije Pazinski memorijal i drugih publikacija. Tijekom posljednjeg desetljeća života bio je na čelnim funkcijama antifašističkih udruga Pazina i Istre. Za osobite zasluge u gospodarstvu nagrađen je Redom Danice hrvatske s likom Blaža Lorkovića (2012.) te Plaketom grada Pazina (2014.). Pokopan je u Brtonigli.

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

Aleksa Ladavac, In memoriam, Glas Istre 17. 5. 2018.