Pazinski memorijal

Pazinski memorijal, znanstveni skup koji od 1970. organizira Katedra Čakavskog sabora iz Pazina povodom rujanskih svečanosti posvećenih odlukama o priključenju Istre Hrvatskoj; naziv serije zbornika sa skupa. Na skupovima se obrađuju teme iz povijesti Istre od XVIII. do sred. XX. st.: povijest Pazina i srednje Istre, polit., gosp., kult. i etničke prilike u XIX. st., hrv. nar. preporod, fašizam i antifašizam, II. svj. rat i NOP, migracije, poratna obnova, razgraničenje s Italijom i dr.

Redovitost održavanja skupa prekinuta je nakratko samo poč. 1990-ih, zbog financ. i organizacijskih teškoća, no od osnutka do danas održano je ukupno 30 skupova. Uz Katedru Čakavskog sabora u organizaciji je sudjelovao niz znan. i kult. ustanova. Katedra Čakavskog sabora Pazin specijalizirana je za proučavanje novije povijesti Istre, a od 2000. djeluje pod nazivom Katedra Čakavskog sabora za povijest Istre. Među sudionicima skupova bili su znanstvenici s područja pov. znanosti, povijesti gospodarstva, povijesti medicine, povijesti umjetnosti, pravnih znanosti, politologije, sociologije, etnologije i dr., ali i sudionici pov. zbivanja koji su iznosili svoja sjećanja. Od 1971. radovi predstavljeni na skupu, kao i drugi članci, prikazi, biografije i bibliografije, objavljuju se u zborniku Pazinski memorijal, koji je do sada izašao u 25 knjiga i dio je izdavačke djelatnosti pazinske Katedre. Urednici zbornika bili su Petar Strčić, Galiano Labinjan, Dražen Vlahov, Ferdinand Tončinić, Marija Ivetić, Neven Šperanda i Radovan Vlaketić. Dio izlaganja sa skupova objavljivan je i u drugim publikacijama (Dometi, Istra, Nova Istra, Jadranski zbornik, Časopis za suvremenu povijest, Historijski zbornik, Primorske novice i dr.). Skup i časopis privlače pozornost istar. znan. i šire javnosti, te promiču suradnju s drugim znan. ustanovama u Hrvatskoj, Sloveniji i Italiji.

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

Bibliografija Pazinskog memorijala, Pazinski memorijal, 1980, 10, 1991, 20; M. Križman, O tridesetogodišnjici rada Katedre ČS u Pazinu, ibid., 2003, 25.

Slučajna natuknica

Klun, Albert