Paolo Campsa i radionica, Obrezanje Kristovo, detalj s oltarne pale iz crkve sv. Marije od Vrata u Motovunu, 16. st., (preuzeto s http://www.ppmi.hr/hr/patrimonio/katalog-predmeta/?q=campsa, snimio Ivo Puniš), 2016.

Campsa, Paolo

Campsa, Paolo (Polo Cahampsa, Paolo Campsa de Boboti), venecijanski kipar i rezbar (prvi spomen: Venecija, 1495. – Venecija, 10.X.1541.).

Sin Alessija (Alessandra) iz Skadra. Više od 50 godina vodio je u kvartu svete Marije Formose radionicu u kojoj su izrađivani drveni, pozlaćeni i obojani oltarni retabli s mnoštvom kipova i reljefa. U godinama prijelaza stoljeća atelje je vodio sa šurjakom Giovannijem (Giovani di Cristoforo da Melines) sve do smrti potonjega 1513. Dokumenti spominju desetine ugovora za oltarne cjeline namijenjene crkvama diljem venecijanske provincije, ali i udaljenijih krajeva Republike. Uglavnom se radilo o retablima u obliku poliptiha s arhitektonski koncipiranim nišama u kojima su kipovi svetaca. Dijelovi retabla bili su opremljeni i narativnim reljefima, a trabeacije i stupovi pokriveni antikizirajućim reljefnim ornamentom. Dokumenti spominju vrlo visoke cijene tih konstrukcija koje je Campsa redovito prodavao na kredit od više desetaka godina. Sačuvan je zapis s podatkom da je angažirao posebnog službenika za prikupljanje otplata "od laika i svećenika", pri čemu se posebno spominju dugovi u Istri.

Preostalo je tek nekoliko oltarnih cjelina koje se po dokumentima ili prema natpisima mogu sigurno pripisati Paolu Campsi, njegovoj radionici i rezbarima koji su s njim surađivali. U prvom redu to je triptih iz Monopolija u Apuliji iz 1502., izrađen u suradnji sa šurjakom Giovannijem, te sličan iz Baške na Krku iz 1514., par oltara koji se nalaze u bivšoj katedrali u Torcellu ugovoren 1526. i dva potpisana kipa iz 1533./34. koji su u privatnim zbirkama. Puno je veći broj radova pripisan na osnovi usporedbe stilskih i morfoloških osobina: dva oltara u mjestu Quinto di Treviso, oltar iz mjesta Treville, oltar iz mjesta Isola della Scala, ostaci oltara u župnoj crkvi u Jelsi.

U Istri je sačuvano nekoliko važnih radova iz radionice Paola Campse. U prvom redu to je njegov najstariji sačuvani rad, kip Bogorodice s Djetetom na glavnom oltaru crkve sv. Marije Milosrdnice u Bujama. To je ostatak poliptiha koji su 1497. izradili "Paolo Campsa de'Boboti i njegov šurjak Giovanni", kako nam prenosi novigradski biskup Giacomo Filippo Tomasini (Tommasini) u svojim Commentarima iz 1644.-1655. Tomasini je također zapisao da se u župnoj crkvi sv. Servula u Bujama nalazio retabl istih autora izrađen 28.VI.1499. Od tog oltara nije ništa preostalo.

Na podanku kipa Bogorodice s Djetetom u sklopu retabla glavnog oltara župne crkve sv. Marije Magdalene u Mutvoranu stoji natpis: Ave Ma(ria) /gr(a)cia plena / MDXXXIII / Polo Camp/sa fecit a d/i(e) XX ma(r)zo. Mutvoranski retabl iz 1533. najveća je sačuvana cjelina nastala u Campsinoj radionici, s tucetom kipova i isto toliko figuralnih reljefa.

Drugi radovi u Istri Campsi su pripisani na osnovi podudarnih oblikovnih osobina. Prije svega retabl iz crkve sv. Marije od Vrata u Motovunu (privremeno izložen u Biskupiji u Poreču), a velike sličnosti s rezbarijama iz Campsine radionice pokazuju reljefi na oltaru kapele sv. Marije usred Medulina te reljef Bogorodice s Djetetom iz crkve sv. Marije od Sniga (sv. Marije Snježne) u Čepiću.

Više ilustracija s podacima na stranicama Istarska kulturna baština - Patrimonio culturale istriano: http://www.ppmi.hr/hr/patrimonio/katalog-predmeta/?q=campsa

Slike


Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

Ivan Matejčić, "La scultura lignea rinascimentale veneziana in Istria e in Dalmazia", Histria terra (suplemento a Atti e memorie della Società istriana di archeologia e storia patria, VI, 2004.; isti, "Venecijanska renesansna drvena skulptura u našim krajevima. Kratka rekapitulacija i prinosi katalogu", Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, XL, 2003.-2004.; Anne Markham Schulz, Woodcarving and Woodcarvers in Venice 1350-1550, Firenze, 2011. (sa starijom literaturom); ista, The History of Venetian Renaissance Sculpture ca. 1400-1530, London – Turnhout, 2017.

Slučajna natuknica

Dequel, Oreste