Književnost

Književnost, umjetničko stvaranje s pomoću riječi i jezika, sveukupnost pisanih djela.

Hrvatska književnost. Hrv. pismenost u Istri kao temelj književnosti dio je cjeline hrv. pismenosti i literature, s korijenima u misiji svete braće Konstantina-Ćirila i Metoda, čiji su putovi iz Moravske u Veneciju i Rim i natrag zasigurno vodili kroz Istru.