Poreština

Poreština, geografsko-povijesni naziv za dio zapadni Istre između ušća rijeke Mirne na sjeveru i Limskoga zaljeva (kanala) na jugu. Kopnena granica područja ide usporedno s državnom cestom (D3) Pula-Buje, tako da području Poreštine pripadaju grad Poreč i općine Kaštelir-Labinci, Sveti Lovreč, Višnjan, Vižinada i Vrsar, u kojima na površini od 350km2 i u 178 naselja obitava 26229 stanovnika, s gustoćom naseljenosti od 75 st./km2. Glavnina stanovništva živi i radi u obalnom području.