Pićan

Pićan, naselje i općinsko središte u središnjem dijelu Istre (45°12′N; 14°3′E; 335 m nadm. vis.); 281 st. (2011). Smješten je 12 km jugoistočno od Pazina, na državnoj cesti (D48) Pazin–Kršan. Podignut je na dominirajućem vapnenačkom brežuljku zapadno od Čepićkoga polja. Gospodarska je osnova poljodjelstvo i stočarstvo. U prošlosti je postojao i rudnik kamenog ugljena. Naseljen je od prapovijesti (gradina, kašteljer), a potom je vojno uporište i rimsko naselje Petina. Od kasne antike do XVIII. st. sjedište je Pićanske biskupije. Za bizantske vladavine Istrom bio je administrativno središte prostora u sredižšnoj Istri (između Raše i područja što su ga nadzirali Poreč, Buzet i Motovun). Car Oton III. (983–1002) prepustio je akvilejskim patrijarsima Pazin i Pićan sa svim pravima na području spomenutih gradova s okružjem od triju milja. Patrijarsi su u XII. st. pićanski feud dodijelili grofu Menhardu Schwarzenburgu, utemeljitelju Pazinske knežije.