Kaštel, (preuzeto s https://buje.hr/kastel/)

Kaštel, naselje

Kaštȅl (tal. Castelvenere), naselje u sjeverozapadnom dijelu Istre, nad lijevom obalom rijeke Dragonje, 6 km sjeverno od Buja (45°27′N; 13°39′E; 123 m nadmorske visine); 606 stanovnika (2021.), Grad Buje.

Nalazi se na vrhu brežuljka iznad doline Dragonje, na unutrašnjoj državnoj cesti (D 21) Buje – Kopar; blizu graničnog prijelaza između Hrvatske i Slovenije, koji po njemu nosi ime.

Stanovnik je Kaštelȃn i Kaštȅlac, stanovnica Kaštelȃnka i Kaštȇlka, a pridjev kaštȇlski i kaštȅlski.

Stanovnici se bave gotovo isključivo poljodjelstvom (vinova loza, žito, povrće) i stočarstvom, a u novije doba ugostiteljskim i smještajnim turizmom.

Na položaju sela bila je prapovijesna gradina: pronađena je paljevinska nekropola iz VIII.–VI. st. pr. Kr. Iz rimskog doba nema posebnih nalaza.

U vrelima se prvi put spominje 1061., kada ga je piranski plemić Artuik sa suprugom Bonom poklonio istarsko-kranjskom markgrofu Ulriku I. Vajmarskom, a njegov ga je sin Ulrik II., kao nasljednik, 1102. poklonio Akvilejskom patrijarhatu. Patrijarsi su imenovali gastalda za upravljanje cijelim tim dijelom Istre iz Kaštela. Stradao je 1268. u ratu patrijarha protiv knezova Goričkih, a 1310. osvojili su ga i spalili Mlečani. Godine 1420. postao je njihovim posjedom, iako su se Piran i Buje i dalje (do 1797.) sporili za prevlast nad tim područjem.

Ostatci kaštela vidljivi su u tragovima na vrhu brežuljka, a na njegovim su prilazima groblje i župna crkva sv. Sabe, jednobrodna građevina s dvjema bočnim kapelama, izgrađena 1869. na mjestu starije. Vrijednu crkvenu opremu čine drveni kipovi Blažene Djevice Marije i svetaca te drvena propovjedaonica. U Vižinadi je crkva sv. Mihovila iz XVI. st., izgrađena na mjestu starije.

Kaštel je sjedište mjesnog odbora (MO) i župe. Uza nj u MO-u su sela i zaseoci: Bužin, Dorina, Fratrija, Gadari, Juki, Kaldanija, Kanedo, Kanegra, Kazarole, Kažete, Malotija, Markovac, Mazurija, Medigija, Mlini, Montrin, Morožija, Paldigija, Plovanija (Plovanȉja, stanovnik je Plovanȉjac, stanovnica Plovanȋjka, pridjev plovanȋjski; 247 stanovnika, 2021.), Simonetija, Specijarija, Šćavonija, Škrile, Škudelin, Todeški, Veli Mlin, Vinjarija, Vižinada, Volpija i Vrh.

Slike


Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Slučajna natuknica

Škocjan