Andrijčić, Antun

Andrijčić, Antun, svećenik, političar, publicist (Punat, 3.V.1858 – Punat, 13.VIII.1927). Završio je studij bogoslovije u Gorici i zaređen je 1880. Služio je prvo na Unijama, pa u gradu Krku (voditelj biskupijskog ureda), potom je do 1909. bio župnikom u Baškoj.

Još se za studija priklonio istarskomu nar. preporodu (Krk je adm. pripadao istarskomu području). Zanimao se za hrv. škole i jezik, pravni i gosp. položaj Hrvata u Istri, te o tim temama pisao u Edinosti, Našoj slozi, Obzoru, Hrvatskoj slobodi, Crvenoj Hrvatskoj i dr., a u Narodnom listu niz čl. Stanje Hrvata u Istri 1883–1888. Bio je zastupnikom seoskih općina Krka, Cresa i Lošinja i asesorom u Istarskom saboru 1901–16., te član Zemaljskog odbora 1909–16. Zbog talijanaških optužbi austroug. su ga vlasti 1914. držale u pritvoru u Trstu i Ljubljani, nakon čega se vratio u Poreč, a 1917. konfiniran je u Beču. Poslije I. svj. rata vraća se na Krk.

 

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

P. Strčić, Otok Krk 1918. Građa o narodnim vijećima SHS i talijanskoj okupaciji 1918. godine, Rijeka 1968.

Slučajna natuknica

Restović, Anton