Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

Marco Tamaro, "Carlo De Franceschi", AMSI, 1894., 9; "Bibliografia degli scritti editi di Carlo de Franceschi", ibid., 1928., 40; "Lettere di Carlo De Franceschi a Pietro Kandler e ad altri", ibid.; Lettere di Carlo De Franceschi a Giovanni Kobler, Fiume 1928; Miroslav Bertoša, "Pisma Carla De Franceschija Šimi Ljubiću", Vjesnik HARP, 1968., 13; isti, "Stavovi Carla De Franceschija prema »Istarskom razvodu« izneseni u njegovim pismima Ivanu Kobleru i Šimi Ljubiću", Istarski mozaik, 1968., 6, 5–6; Jakov Jelinčić, "Korespondencija Giovanni Kobler – Carlo De Franceschi", Vjesnik HARP, 1977. , 21, 1978, 22, 1981, 24; Josip Bratulić, Istarski razvod: Studija i tekst, Pula 1978.; M. Bertoša, Etos i etnos zavičaja, Pula i Rijeka 1985.; Camillo De Franceschi, Uspomene, Pula i Rijeka 1989.