Ventura, Zorzi

Ventura, Zorzi (Juraj), slikar (XVI/XVII. st.). Vijesti o njegovu djelovanju obuhvaćaju razdoblje od 1589. do 1604. Podrijetlom je bio iz Zadra, a živio je i djelovao u Kopru.

Njegova su potpisana djela Posljednja večera (1598) u župnoj crkvi sv. Kuzme i Damjana u Fažani te oltarne slike: Bogorodica od sv. Ružarija (1598) u Višnjanu, Bogorodica s djetetom, sv. Florijanom i svecima (1598) u Kubedu, Sveti Petar i sv. Andrija (1599) u Galižani, Bogorodica s djetetom i svecima (1600) u Sv. Antonu kraj Kopra, Bogorodica s djetetom i svecima (1602) u Vabrigi, Bogorodica u slavi sa sv. Jeronimom i svecima (1602) u Vižinadi, Bogorodica s djetetom i svecima (1602) u franjevačkoj crkvi na otočiću Galovcu kraj Preka, Bogorodica s djetetom, sv. Rokom i sv. Sebastijanom (1603) u Izoli. Pripisana su mu i djela: Bogorodica s djetetom i svecima iz Božjeg Polja kraj Vižinade, Polaganje u grob iz Vabrige, Sv. Leonard iz Oprtlja (158?), dvije oltarne pale iz župne crkve u Žminju – Bogorodica s djetetom, sv. Mihovilom i svecima i Prikazanje u hramu – te Pala sv. Fabijana i Sebastijana iz Galižane i Bog otac sa sv. Petrom i Pavlom iz Vižinade. Kao drvorezbar izradio je kip Bogorodice s djetetom (1590) u Movražu kraj Kopra. Pretpostavlja se da je pod utjecaj Veroneseova slikarstva došao kao učenik nekog od njegovih sljedbenika. U svojim se djelima obilato koristio graf. predlošcima te je često na jednoj slici slagao elemente nekoliko različitih listova. Njegov sin Giovanni Battista (Kopar, 7.VIII.1589. – Kopar, 1.I.1627.), također slikar, u dokumentima se navodi kao majstor već sa šesnaest godina.

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

L. Benevenia, Di Zorzi Ventura, pittore zaratino, e del suo casato, Rivista dalmatica, Zara 1907, 1; K. Prijatelj, Zadarski slikar Juraj Ventura, Studije o umjetninama u Dalmaciji, III, Zagreb 1975; isti, Dva dalmatinska umjetnika u istarskim slikarskim zbivanjima renesanse i manirizma, Bulletin za likovne umjetnosti JAZU, 1977, 1; N. Kudiš, Dva priloga za Zorzija Venturu, Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 1993, 17; Zorzi Ventura Brajković. Il Manierismo in Istria intorno al 1600 (katalog), Ljubljana 2003.

Slučajna natuknica

Freske u Roču