Barbo, Giovanni

Barbo, Giovanni, pićanski biskup (Trst, oko 1465 - Pićan, 6.I.1547.). Potomak motovunske plemićke obitelji podrijetlom iz Venecije, sin Ivana Bernardina i Katarine Moyses, s bratom Kastelmanom suvlasnik kaštela Kožljaka, nećak akvilejskog patrijarha i kardinala Marka Barba, pranećak pape Pavla II. i riječkoga kapetana Franje, širitelja protestantizma. 

Postavši svećenikom obnašao je službu osobnog kapelana strica, akvilejskog patrijarha Marka, do njegove smrti, 1511. bio je imenovan kanonikom tršćanskoga kaptola i župnikom Hrenovice na tršćanskom Krasu. Austrijski nadvojvoda Ferdinand I. imenovao ga je 1525. pićanskim biskupom s pravom uživanja nadarbine župe Hrenovice, a papa Klement VII. potvrdio je to imenovanje 1526. Barbo se 1529. odrekao suvlasništva kožljačkog kaštela u korist brata Kastelmana. U Pićnu je 1530. dao dograditi biskupskom dvoru kapelu i posvetio je sv. Ani i sv. Joakimu. Na području Pazinske knežije spominje se u raznim sporovima: 1539. u međašenju između kožljačkih posjeda i komuna Mošćenica i u sastavljanju listine o osnutku hospicija Mosconi u Pazinu 1544.

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

P. Kandler, Pel Fausto ingresso di monsignor vescovo Bartolomeo Legat nella sua chiesa di Trieste, Trieste 1847; C. De Franceschi, I Castelli della Val d'Arsa, Parenzo 1900; K. Eubel, Hierarchia Catholica medii et recentioris aevi, III, Padova 1960; C. De Franceschi, Storia documentata della Contea di Pisino, Venezia 1963.

Slučajna natuknica

Soklič, Jakob