De Franceschi, Carlo (mlađi)

De Franceschi, Carlo, pravnik, javni bilježnik i povjesničar-medievalist (Trst, 11.IX.1900. - Venecija, 30.IV.1972.).

Sin je Camillov i unuk Carlov, u mletačkoj i julijskoj historiografiji zvan i Carlo junior. Klasičnu je gimnaziju završio u Trstu, a studij na Pravnom fakultetu u Padovi, potom je otvorio bilježnički ured u Rovinju. Ondje se oženio Caterinom Bembo (iz obitelji istarskih nobila, posjednika kaštela Bale). Nakon listopadskih događaja 1943., kada je među žrtvama bačenim u jamu (fojbu) bio i njegov šurjak, sklonio se s obitelji u Veneciju, dobio mjesto bilježnika te se s ocem, Camillom, nastanio u palači Soranzo.

Pod očevim se utjecajem počeo baviti proučavanjem povijesti, te se vezao za rad na sređivanju i dovršavanju rukopisa o povijesti Pazinske knežije. Nakon što je veliki dio prikupljene građe, skica i dijela teksta za rata propao u Gologorici, ponovno je, zajedno s ocem, tragao za podatcima i nastojao rekonstruirati tekst monografije: Storia documentata di Pisino tiskana je - deset godina poslije Camillove smrti - u časopisu Atti e Memorie della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria (AMSI, Venezia 1963., 10-11). Time je završen projekt o povijesti Pazinske knežije koji je zamislio i započeo još Carlov djed Carlo De Franceschi.

Zajedno s ocem 1945. sudjelovao je u pisanju članka o etničkome sastavu Julijske Venecije ("La popolazione giuliana nella sua composizione etnica"), namijenjenoga zborniku La Venezia Giulia terra d'Italia (Venezia 1946., s tablicama i prilozima), koji je trebao biti predstavljen na međunarodnoj mirovnoj konferenciji u Parizu 1946. No, kako su autori pripadali obitelji poznatoj po protalijanskim osjećajima, rad je povučen te ponovno objavljen pod imenom Augusta Giulianija.

Sam je napisao genealoško-povijesni prikaz istarske grane mletačke patricijske obitelji Bembo, "Il ramo istriano della famiglia Bembo" (AMSI, 1961., 9), te opsežniji prikaz nekih tema istarskoga ranoga srednjovjekovlja, "Saggi e considerazioni sull'Istria nell'Alto Medio Evo" (AMSI, 1968., 16, 1970., 18, 1971., 19).

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

Cesare Pagnini, "In morte di Carlo De Franceschi", AMSI, 1972.-73., 20-21.

Slučajna natuknica

Luciani, Tomaso