Jesenovik

Jesenovik, raspršeno naselje sjeverno od Kršana, na zap. padinama Učke, odnosno na sjeveroistočnom rubu Čepićkoga polja (45°14′N; 14°10′E; 80 m nadm. vis.); 59 st. (2001); općina Kršan. Nalazi se na cesti Šušnjevica-Kožljak i obuhvaća više zaselaka (Karlović, Surjani, Soldatići, Latkovići i dr.). Toponim Jesenovik u prošlosti se javljao u različitim inačicama (Jesenovica, Jesenović, Iessenovizza, Iessenovo). 

Stanovnici se bave poljodjelstvom (vinova loza, povrće, žito) i stočarstvom (goveda, svinje, ovce). Mnogobrojni arheol. nalazi govore o nastanjenosti toga područja histarsko-liburnskim stanovništvom (blizina etničke granice). U sr. vijeku pripadalo je kožljačkoj gospoštiji. U XV-XVI. st. naseljeno je vlaškim stočarskim stanovništvom, koje je sa sobom donijelo romanski govor (istrorumunjski). Stradalo je u Uskočkom ratu na poč. XVII. st., a potom ponovno naseljeno. Romanička crkva sv. Kvirina (XIII-XIV. st.) kraj Latkovića jednobrodno je zdanje četvrtasta izduljena tlocrta s dvjema polukružnim apsidama. U XVI. st. obnovljeno je pročelje s profiliranim lukom iznad portala, što ga nose dva monolitna stupa s kubičnim kapitelima, te s preslicom na vrhu zabata. Na zidovima kora i apside nalaze se ostatci kasnogot. zidne slike Poklonstvo kraljevamajstora Alberta iz Konstanza (XIV. st.). Glagoljska datacija (1507) uklesana je na kamen iznad prozora na južnom crkvenom zidu.

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

B. Fučić, Izvještaj s puta po Istri 1949. godine, Ljetopis JAZU, 1953, 57; isti, Majstor Albert iz Konstanza u Brseču, Jesenoviku, Lovranu, Pazu i Plominu, Zagreb-Brseč 2000.

Slučajna natuknica

Žejane