Sironić, Šime

Sironić, Šime, svećenik i profesor (Trviž kraj Pazina, 29.IX.1882 – Rijeka, 24.VIII.1973). Studij bogoslovije završio je u Gorici 1906., te je službovao u Buzetu, Poljanama, Gradini i Materadi.

Nakon studija filozofije i povijesti u Beču predavao je na Komunalnoj gimnaziji u Opatiji 1911–18. Nakon I. svjetskog rata morao je napustiti Opatiju, te je prešao u Senjsko-modrušku, poslije Riječko-senjsku nadbiskupiju. Radio je u Kastvu (Učiteljska škola) i Sušaku (gimnazija) do umirovljenja 1946. Nakon toga živio je u Dragi kraj Rijeke, pomagao u pastoralnom radu te bio profesor i rektor Bogoslovnog sjemeništa u Rijeci. Surađivao je člancima u Istarskoj Danici, sušačkoj Istini i listu Gore srca. Objavio je dijelom autobiografski roman Teški dani (1961.), u kojem opisuje život i rad mladoga svećenika u sjeverozapadnoj Istri.

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

A. B., Šime Sironić, svećenik – profesor, Istarska Danica 1974, Pazin 1973.; I. Milovan, Svećenici Istrani u Slavoniji, Primorju, Dalmaciji, Zagrebu (1918.-1940.), Istarska danica 2018, 103.