Matijašić, Robert

Matijašić, Robert, arheolog i povjesničar (Pula, 26.VII.1957). Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1979. godine diplomirao arheologiju i engleski jezik i književnost. U veljači iste godine zaposlio se u Arheološkom muzeju Istre u Puli, kao kustos u Odjelu za antičku arheologiju.

Sudjelovao je na terenskim istraživanjima arheološkog karaktera u čitavoj Hrvatskoj (Sesvete kod Zagreba, Vinkovci, Zadar), napose u Istri (Medulin, Červar, Rim kod Roča, Pula), a samostalno je vodio istraživanja nekropole i javne antičke arhitekture u Puli. U sklopu rada u Arheološkom muzeju Istre u Puli postavio je i surađivao kod postave mnogobrojnih izložbi u zemlji i inozemstvu. Objavio je šest knjiga, sedamdesetak znanstvenih i sedamdesetak stručnih priloga u časopisima Hrvatske i svijeta (Slovenija, Italija, i dr.). Također je sudjelovao na više znanstvenih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu (Slovenija, Italija, Francuska), uglavnom aktivno s priopćenjima (od kojih je najveći dio tiskan). Održao je više tematskih i prigodnih predavanja za širu javnost, uglavnom u Puli. U više je navrata boravio na kraćim studijskim boravcima na Sveučilištu u Padovi (1981), u Francuskoj školi u Rimu (Ecole Francaise de Rome, 1985, 1991), na Sveučilištu u Macerati (1997, 1999), na Sveučilištu u Oxfordu (2004), na Sveučilištu u Bordeauxu III (2007. i 2008). U lipnju 1985. godine završio je poslijediplomski studij "Kulturna povijest istočne jadranske obale" pri Centru za postdiplomski studij Sveučilišta u Zagrebu, u Dubrovniku, obranom magistarske radnje: "Ageri antičkih kolonija Pola i Parentium i njihova naseljenost od I. do III. stoljeća". Doktorirao je disertacijom "Gospodarska povijest antičke Istre: arheološki izvori za poznavanje društveno gospodarskih odnosa u Istri u antici, I-III st." na Zavodu za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, u siječnju 1994. godine. Od travnja 1991. godine preuzeo je dužnost vršitelja dužnosti ravnatelja Arheološkog muzeja u Puli, kojemu je u listopadu 1991. godine imenovan ravnateljem. Dužnost ravnatelja Muzeja obnašao je do prosinca 1994. godine.
Od ožujka 1991. godine kao vanjski suradnik počinje predavati na Filozofskom fakultetu i Akademiji  primjenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci. Od studenog 1994. godine kao vanjski suradnik predavač je na studiju povijesti Pedagoškog fakulteta u Puli (od 1998-2006. Filozofski fakultet, danas Odjel za humanističke znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile). Od lipnja 1996. godine stalno je zaposlen na tom fakultetu kao nastavnik, najprije docent, zatim izvanredni profesor, a danas redoviti profesor. Nositelj je kolegija na poslijediplomskom studiju (doktorski studij) arheologije u Zagrebu i Zadru. Predavao na poslijediplomskom studiju (Scuola di specializzazione) Sveučilišta u Padovi, 1999. i 2003. Kao gostujući profesor predavao je na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u zimskom semestru 2005-2006. Bio je zamjenik predstojnika Odsjeka za povijest 1996 -1997., 1998 -2002., od listopada 1998. do rujna 2002. godine na Fakultetu je prodekan za znanost i istraživanje, od listopada 2002. obnaša dužnost dekana (od 2004. u drugom mandatu). Od siječnja 2006. privremeni je prorektor za nastavu i znanost Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, a od listopada 2006. prorektor za znanstveno-istraživačku djelatnost. Od veljače 2009. do listopada 2013. obnaša funkciju rektora Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.
Od srpnja 1998. voditelj znanstvenog projekta "Istočna Istra i sjeverna Liburnija u antičko doba" Ministarstva znanosti RH. Bio je suvoditelj dvaju međunarodnih hrvatsko-slovenskih znanstveno-istraživačkih projekata (1999-2001, 2002-2004). Od 2006. voditelj je znanstvenog projekta "Naseljenost i gospodarstvo Istre od završne etape prapovijesti do Bizanta" (MZOS).
Bio je glavni urednik časopisa "Tabula" (Filozofski fakultet u Puli), a član je uredništva časopisa "Histria antiqua" (Pula), "Annales" (Koper), "Vjesnik Državnog arhiva u Pazinu" (Pazin), "Agri Centuriati" (Pisa – Roma). Član je Hrvatskog arheološkog društva (HAD), Hrvatskog društva klasičnih filologa (HDKF - podružnica Pula), Matice Hrvatske (Zagreb). Od listopada 2008. voditelj je Sekcije za staru povijest Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti (HNOPZ).

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Slučajna natuknica

Kastav