Bl. Djevica Marija na Placu u Gračišću, (snimio Vladimir Bugarin), 2006.

lopica ili loža

Lopica (prema starovisokonjemačkom louppia, njemački laube: sjenica, trijem) ili loža (talijanski loggia: trijem), natkriveni prostor, otvoreni trijem dograđen pred pročeljem crkve. Služi da proširi crkveni prostor za vjernike koji za obreda ne mogu stati u crkvu i da ih zaštiti od nevremena ili sunca. Obilježje je domaćega crkvenog graditeljstva u Istri i sjevernom Primorju. Takva su se zdanja gradila od srednjega vijeka, osobito uz manje crkvice, navlastito grobljanske, po uzoru na talijanske loggie. Najviše ih je podignuto u doba baroka, no gradile su se i u XIX. st. (1860. lopica Sv. Roka u Roču, 1891. Bl. Djevice Marije u Draguću) i u XX. st. (1906. Sv. križa u Gračišću, 1972. Sv. Josipa Radnika u Brtonigli, 1977. Sv. Hadrijana na groblju u Tupljaku, 1988. Sv. Leopolda Mandića u Žminju). Četvrtasta su oblika, krov im je građen uglavnom na tri slijeva, s jedne je strane naslonjen na pročelje crkve, a s triju otvorenih strana trijema na zidane stupove podignute na parapetni zidić. Najčešće imaju tri ulaza (sa svake strane po jedan) te s unutrašnje strane imaju kamene klupe uz parapetni zidić. U Istarskoj ih županiji ima 50-ak. Neke su u ruševinama (lopica Gospe od Zdravlja u Sv. Martinu nema krova, od lopice Sv. Panteleona u Sv. Vitalu očuvane su samo klupe), a neke su obnovljene (1978. lopica iz XVII. st. župne crkve u Sv. Mateju kraj Žminja, 1987. Sv. Roka u Oprtlju i dr.). U lopici Sv. Foške kraj Peroja graditelj je stupove povezao lukovima, a u onoj Bl. Djevice Marije Svetomore kraj Žminja, u koju su ugrađeni ostatci rimskoga hrama, stupovi su barokni anđeli (karijatide). Na zidu lopice Sv. Duha u Črnici upisan je na glagoljici nadnevak gradnje 1500. i naslikane su u XVI. st. kasnogotičke freske (Marijan Bartolić, Ivan Grah). U glagoljskom se natpisu spominje i gradnja lopice (1588.) Sv. Trojice u Cerovlju. Iz baroknoga su doba kasetirani tabulat u lopici Bl. Djevice Marije na Placu u Gračišću, zatim lopice Bl. Djevice Marije u Oprtlju (1770.), Sv. Katarine u Svetvinčentu, Sv. Marije na Škrilinah u Bermu (XVIII. st.) i dr.

Slike


Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

Anton Gnirs, Künstenlandische Formen der Vorhallen bei Kleinkirchen, Mitteilungen der Zentralkommission für Denkmalpflege (Beč), 1915., 14; Just Ivetac, Crkvene lopice, Ladonja 2005., 1.