Hidrogeologija

Hidrogeologija, znanost o podrijetlu, raširenosti i kretanju vode ispod površine Zemlje (podzemne vode). Podzemna voda je dio hidrološkog ciklusa koji obuhvaća vodu u atmosferi, na površini i u unutrašnjosti Zemlje. Hidrografija je grana hidrologije koja proučava ili opisuje kvantitativne i kvalitativne značajke rasporeda režima, uvjeta i gospodarske važnosti vodenih površina na Zemljinoj površini.