Gotika

Gotika, stilsko razdoblje umjetnosti zap. i sr. Europe XIII–XV.st. Razvila se u Francuskoj i proširila u sr. Europu i alpski prostor. Pronosili su je osobito propovjednički crkveni redovi, a u nas se u XV. i XVI. st. prepleće s novim renesansnim izrazom. U graditeljstvu je izraženija u mlet. dijelu Istre, a u slikarstvu i kiparstvu na cijelom poluotoku.