Vojno-pozadinske stanice

Vojno-pozadinske stanice i komande mjesta, tijela Narodnooslobodilačkoga pokreta za informativno-obavještajnu djelatnost, održavanje veza te nadzor pozadinskih vojnih i civilnih prilika.

Razvitkom narodnooslobodilačkog pokreta organizirane su stanice koje su omogućavale održavanje veza unutar polit. vodstva. Sredinom 1942. osnovana je prva baza nedaleko od sela Brgudca kraj Buzeta, preko koje su se održavale veze s Kastvom, Rijekom i Gorskim kotarom. Nakon kapitulacije Italije (8.IX.1943) u svim većim mjestima organizira se vojno-pozadinska vlast u obliku komandi mjesta, a nakon njem. listopadske ofenzive prestaju s radom. Krajem listopada Operativni štab za Istru uspostavlja deset stanica među kojima je organizirana stalna kurirska veza. Štab je 21. II. 1944. naložio preustroj punktova i relejnih stanica u vojno-pozadinske stanice. Ustrojavaju se tada Komande vojno-pozadinskih stanica za okruge Pulu, Pazin i Buzet, a svaka stanica dobiva svoj broj i zapovjedni kadar. Preustrojem od 1.VII.1944. nastaju četiri komande područja (riječko, buzetsko, pulsko i pazinsko), s petnaest komanda mjesta (Kastav, Opatija, Lovran, Lupoglav, Vodice, Buzet, Motovun, Pazin, Labin, Čepić, Tinjan, Žminj, Barban, Rovinj i Medulin), 17 vojno-pozadinskih stanica, 29 voj. pošta i 25 partiz. straža. Vojno-pozadinska mreža imala je 1428 boraca. Zadaće vojno-pozadinskih stanica bile su otpremanje pošte, novačenje, nadzor terena putem seoskih straža, suradnja s NOO-ima, organizacijama NOP-a, evidencija nar. neprijatelja i sumnjivih osoba, organiziranje obavještajne i informativne službe, nadzor vojnih osoba na dopustu ili bolovanju te održavanje reda i mira. Stanice su održavale vezu s višim pozadinskim, vojnim i polit. organima te raspolagale operativnim postrojbama koje su podatke u najkraćem roku dostavljale zapovjedništvima. Pri Komandi voj. područja djelovali su vojni sud, zatvor, liječnička komisija za pregled novaka te postolarska i krojačka radionica. Komande mjesta preuzele su odgovornost za sigurnost i red te nadzirale rad partiz. straža, kretanje stanovništva i vojne osobe na bolovanju i odmoru.

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply