Školstvo

Školstvo, sustav obrazovanja u javnim, crkvenim i privatnim školama. Začetci školstva u Istri pojavili su se u sr. vijeku s crkvenim školama (stolne, župne i samostanske), najprije u obalnim gradovima, a od XIII.st. pojavljuju se i svjetovne (Izola 1210., Poreč 1216., Novigrad 1230) te svjetovne općinske škole (Kopar 1278., Piran 1290., Pula 1348., Motovun 1372., Milje 1374., Vižinada 1376., Izola 1419., Rovinj i Labin u XV.st., Buzet prije 1529).